Obniżenie stawki PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej
Obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent, szereg rodzinnych preferencji, likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – to tylko przykładowe rozwiązania, jakie zostały zawarte w projekcie zmian w PIT, przygotowanym przez resort finansów. Mowa o projekcie zmian w PIT, przyjętym przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2022 roku. Zawiera on szereg nowych rozwiązań, konsultowanych m.in. z księgowymi, doradcami podatkowymi, przedstawicielami branży IT, związkami zawodowymi i przedsiębiorcami. Co ważne, projekt zmian nie ingerował we wszystkie proponowane już wcześniej pomysły, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku. Bez zmian zostały m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych czy wyższy próg podatkowy, który wzrósł do 120 tys. złotych rocznie.

Obniżenie stawki PIT do 12 procent
Wśród przyjętych przez rząd rozwiązań jest m.in. obniżka stawki PIT o 5 punktów procentowych – z 17 do 12 procent. Stawka ta będzie obowiązywać przy rocznych dochodach do wysokości 120 tys. złotych i będzie dotyczyć pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, rencistów i emerytów. Ściślej mówiąc, ma obowiązywać podatników, którzy uzyskują dochody na skali podatkowej (jest to warunek konieczny). Natomiast znaczenia nie będą miały m.in. źródło przychodów, wysokość kosztów uzyskania przychodu, zatrudnienie u więcej, niż jednego pracodawcy czy jednoczesne zatrudnienie i pobieranie emerytury.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
Najnowszy projekt zmian w PIT zakłada likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, czyli uchylenie ust. 2aa i ust. 4a-4c w art. 26 ustawy PIT. Mowa o odliczeniu od podstawy opodatkowania, obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku. Preferencja ta od początku powodowała kontrowersje – m.in. przez to, że jej obliczanie oparte zostało na skomplikowanym algorytmie. Jej rekompensatę ma stanowić wspomniana wyżej obniżka stawki PIT do 12 procent. Jednocześnie rząd zapowiedział, że projekt zmian zawiera zabezpieczenie dla tych podatników, którzy mimo to stracą na likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej. Oni mogą liczyć na zwrot różnicy – tak, by nowe rozwiązanie nie doprowadziło do zmiany ich prawnopodatkowej sytuacji na gorsze.

Rodzinne preferencje
Projekt zmian w PIT zawiera szereg preferencji prorodzinnych. Wśród nich jest m.in. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez straty preferencji podatkowych przez jego rodziców. Propozycja ministerstwa finansów zakłada, że kwota ta miałaby wynosić dwunastokrotność renty socjalnej. Mówimy więc o wzroście z 3 089 złotych do 16 061,28 złotych w 2022 roku. Proponowane zmiany obejmują również samotnych rodziców, którzy będą mogli się rozliczyć wspólnie z dziećmi. Oni mają skorzystać z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. złotych. Przy czym należy tu zaznaczyć, że samotni rodzice, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnościami, skorzystają z podwójnej kwoty wolnej od podatku, czyli 60 tys. złotych.

Projekt zmian w PIT przyjęty – co dalej?
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że przepisy mają być gotowe jeszcze przed wakacjami. Część z zapowiadanych rozwiązań powinna zacząć obowiązywać z dniem 1 lipca 2022 roku. Pozostałe (te, które wymagałyby dodatkowej aktywności płatników) powinny wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Dodatkowy okres przygotowawczy ma pozwolić na przystosowanie systemów informatycznych do proponowanych zmian.