Nowy plik JPK_VAT od 2020 roku
JPK_VAT 2020
Od 1 stycznia 2020 r. dużych podatników obejmie obowiązek korzystania z nowego, przesyłanego elektronicznie co miesiąc, pliku JPK_VAT.

Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek przesyłania nowego pliku JPK_VAT?
 • Od 1 stycznia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro);
 • Od 1 lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie pozostałe podmioty; podmioty te już od 1 stycznia będą mogły składać nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku zmusza do kontynuacji (nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT obowiązującej wcześniej takie podmioty);
 • Do 2020 r. podatnicy nie będą mieli możliwości korzystać z nowego, łącznego pliku JPK_VAT. Za 2019 r. należy korzystać osobno z deklaracji VAT i osobno – z pliku JPK_VAT w obecnej, pierwotnej formie.
Zmiany w nowym pliku JPK_VAT - JPK_V7M lub JPK_V7K
Nowy JPK_VAT ząstąpi – połączy w jeden plik:
 • VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K);
 • plik JPK_VAT obowiązujący do 2020 r., będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika;
 • VAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacji podsumowującej (o obrocie krajowym);
 • VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym);
 • VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego);
 • VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT);
 • inne wnioski dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K obecnie jako osobne dokumenty.
Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku. Nowy JPK_VAT nie ograniczy prawa do korzystania z kwartalnych rozliczeń. Podatnicy korzystający z tej formy co miesiąc będą przekazywać cześć ewidencyjną JPK w nowej formie (obecnie wysyłają pełny JPK_VAT), raz na kwartał będą przekazywać ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT - w formie nowego JPK_V7K.

Osobne deklaracje składane poza nowym JPK
 • VAT-UE
 • VAT-9M
 • VAT-8
 • VAT-11
 • VAT-12
 • VAT-13
 • VAT-21
 • VAT-23
Z tytułu błędów w przygotowaniu pliku JPK_VAT przewidziane są sankcje karne - przewidziano kary administracyjne za przesłanie nowego pliku JPK_VAT, który nie spełnia wymogów co do rzetelności i prawidłowości.