Nowe stawki ryczałtu w 2021 roku
Stawki ryczałtu w 2021 roku
Od początku 2021 roku obowiązują zmiany w ryczałcie. Na takie rozliczenie od przychodów ewidencjonowanych może teraz liczyć więcej przedsiębiorców.
Podstawą jest tu Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930).

Ryczałt - co się zmieniło od 2021 roku?
Od początku 2021 roku zwiększony został limit przychodów, które uprawniają do ryczałtu (wzrósł on z 250 tys. euro do 2 mln euro). Zniesione zostały także ograniczenia dla wolnych zawodów - ta definicja została poszerzona. W ten sposób prawo do płacenia ryczałtu zyskali m.in. adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania. Jednocześnie obniżone zostały najwyższe stawki ryczałtu - z 20 procent do 17 procent od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach, a także z 17 procent do 15 procent od przychodów ze świadczenia niektórych usług - na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (czyli innych niż te, które są świadczone w wolnych zawodach). Od 2021 roku ryczałt obowiązuje także w przypadku przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Wcześniej ryczałt na takie usługi nie obowiązywał - obecnie wynosi 10 procent.

Ryczałt - co się nie zmienia i wciąż obowiązuje?
Zmiany wprowadzone od początku 2021 roku nie modyfikują pozostałych stawek. Przykładowo, przedsiębiorcy płacą 8,5 procent od przychodów z działalności usługowej (w tym gastronomicznej), ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 procent oraz 5,5 procent od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i robót budowlanych. Warto przy tym pamiętać, że ryczałt jest płacony od przychodu - bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. To oznacza, że jest korzystny dla tych, którzy ponoszą niewielkie koszty. Każdy taki wybór należy poprzedzić kalkulacją.

W jaki sposób rozliczyć firmowy najem?
Od 2021 roku przedsiębiorcy, którzy wynajmują nieruchomość, mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. To kolejna zmiana, bo dotychczas ryczałtem można było rozliczać wyłącznie najem prywatny, poza działalnością gospodarczą. Obecnie przedsiębiorcy mają trzy wyjścia. Po pierwsze, mogą zapłacić podatek według skali (czyli stawek 17 procent i 32 procent) od nadwyżki dochodów ponad 85 552 zł. Po drugie, mogą zapłacić podatek liniowy według stawki 19 procent niezależnie od wysokości dochodów. I wreszcie: po trzecie, mogą wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5 procent i 12,5 procent od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. złotych. Co ważne, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na ryczałt od najmu, zapłaci podatek od całości przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, takie jak: odpisy amortyzacyjne, koszty remontu, odsetki od kredytu oraz wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości.