Limity podatkowe na rok 2022
Limity podatkowe 2022
Za 1 euro 1 października 2021 roku średnio trzeba było zapłacić 4,5941 złotych. Dlaczego to takie ważne? Bo dokładnie na podstawie tej kwoty wylicza się limity podatkowe na 2022 rok. Limity te wyrażane są w walucie euro. Określają je ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości. Podstawą do wyliczeń jest wspomniany średni kurs euro, podawany przez Narodowy Bank Polski – zawsze na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (czyli w tym przypadku dokładnie na 1 października 2021 roku).

Limity podatkowe idą w górę
W porównaniu z minionym rokiem, mamy do czynienia ze wzrostem średniego kursu euro. A to oznacza, że zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy w 2022 roku skorzystają z uproszczeń podatkowych. Podwyższeniu ulegnie kilka limitów: amortyzacji de minimis, małego podatnika PIT i VAT, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz stosowania pełnej lub uproszczonej rachunkowości. Przykładowo, jeśli sprzedaż w 2021 roku nie okaże się wyższa, niż 2 000 000 euro (czyli w przeliczeniu: 9 188 000 złotych), to taki przedsiębiorca skorzysta w 2022 roku z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Z kolei status małego podatnika dla celów VAT będzie obowiązywał przy sprzedaży nieprzekraczającej 1 200 000 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje limit w wysokości 5 513 000 złotych.

Limity podatkowe w przypadku amortyzacji de minimis
Podmioty, które rozpoczynają lub już prowadzą działalność gospodarczą, ale są małymi podatnikami, jednorazowo mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. W tym przypadku limit podatkowy dla odpisów amortyzacyjnych wynosi 50 000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki: 230 000 złotych.

Limity podatkowe dla małego podatnika PIT i VAT
To, czy mówimy o tzw. małym podatniku PIT, jest zależne od tego, czy mieści się on w dokładnie określonych limitach. Jak sama nazwa wskazuje, chcąc zaliczać się do tego grona, trzeba osiągać niewielki przychód w skali roku. Podstawą jest tu kwota 2 000 000 euro. W praktyce: stawka limitu wzrośnie z 9 031 000 złotych do 9 188 000 złotych. Natomiast jeśli chodzi o małego podatnika VAT, limit ustawiony jest na kwocie 1 200 000 euro. W przeliczeniu na złotówki mówimy zatem o wzroście z 5 418 000 złotych do 5 513 000 złotych.

Limity podatkowe w przypadku ryczałtu
Wśród przedsiębiorców coraz bardziej popularny jest ryczałt ewidencjonowany. Limit przychodów, pozwalający na wybór tej formy rozliczeń z fiskusem, wynosi 2 000 000 euro. Według nowych stawek, w 2022 roku będzie to 9 188 200 złotych.

Pełna lub uproszczona rachunkowość
Roczne przychody są jednym z kryteriów, wyznaczających sposób prowadzenia ewidencji poszczególnych gospodarczych operacji. Może to być zarówno jej pełna, jak i uproszczona forma. W tym pierwszym przypadku mówimy o księgach rachunkowych. Natomiast w drugim – o księdze przychodów i rozchodów bądź ewidencji przychodów. Limit podatkowy dla uproszczonej księgowości w 2022 roku wyniesie 2 000 000 euro (w przeliczeniu na złotówki: 9 188 200 złotych). Innymi słowy, jeśli na przykład osoba fizyczna osiągnie za 2021 rok przychody ze sprzedaży, które nie przekroczą wyżej wymienionej kwoty, to może ona skorzystać z uproszczonej księgowości. Natomiast jeśli ten próg zostanie przekroczony, to podatnik będzie musiał prowadzić księgowość w oparciu o pełne księgi rachunkowe.