Leasing operacyjny i finansowy - porównanie
Leasing operacyjny i finansowy
Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność każdego dnia stają przed różnymi dylematami. Niektóre z nich wymagają głębszej analizy wszystkich możliwych za i przeciw, tak by dokonać najkorzystniejszego dla firmy wyboru. Niewątpliwie poważniejszego zastanowienia się wymaga podjęcie decyzji – leasing operacyjny czy finansowy?

Przedsiębiorcy, który dopiero wkraczają na ścieżkę prowadzenia biznesu chcąc minimalizować koszty często korzystają z rozwiązania jakim jest leasing. Przed podjęciem ostatecznej decyzji z jakiego rodzaju leasingu skorzystać, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę szczególnie na dwa elementy, czyli rodzaj prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz środek trwał, który będzie przedmiotem leasingu. Każdy z rodzajów proponowanego leasingu ma swoje wady i zalety, dlatego wybór powinien być dokonywany przez pryzmat korzyści jakie może osiągnąć dana firma.

Co daje leasing operacyjny?
Umowa leasingowa przy leasingu operacyjnym zawierana jest na okres minimum 40% czasu amortyzacji przedmiotu i może trwać maksymalnie do 60 miesięcy. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje leasingodawca. Zarówno w przypadku leasingu operacyjnego czy finansowego to leasingobiorca ponosi opłaty tj. czynsz leasingowy, opłaty wstępne czy inne wydatki. Do kosztu uzyskania przychodu zalicza się raty leasingowe, a także opłaty wstępne. VAT odliczany jest przez leasingobiorcę i oblicza się go od każdej raty leasingowej. Wynika to z faktu, że leasing operacyjny w ramach podatku VAT traktowany jest jako usługa, a podstawą opodatkowania jest wartość netto raty. Za leasingiem operacyjnym z pewnością przemawiają niższe koszty początkowe i stosunkowo prosty mechanizm. Ten rodzaj leasingu jest również często stosowany w przypadku krótkiego czasu użytkowania danego przedmiotu.

Leasing finansowy – jakie korzyści?
Przy leasingu finansowym umowa zawierana jest na czas określony, lecz bez ustalania minimalnego okresu jej trwania. Odpis amortyzacyjny leży po stronie leasingobiorcy, a przedmiot, którego leasing dotyczy wykazywany jest w jego środkach trwałych. Do kosztu uzyskania przychodu zalicza się amortyzację i część odsetkowa rat leasingowych. VAT odliczany jest przez leasingobiorcę i naliczany jest w całości w momencie wydania przedmiotu umowy. Wiąże się to z tym, że ten rodzaj leasingu traktowany jest jako dostawa towarów. Przedmiot staje się własnością wraz ze spłatą ostatniej raty. To jeden z elementów przez który, na leasing finansowy nie chcą decydować się szczególnie młodzi przedsiębiorcy, obawiając się ryzyka. Nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na zapłatę podatku VAT z góry.

Leasing finansowy jest korzystniejszy dla przedsiębiorców, którym zależy na byciu właścicielem przedmiotu leasingu od początku trwania umowy, jak również tym, którzy wolą odliczyć od razu całość podatku VAT. Ten rodzaj leasingu jest też bardziej opłacalny dla osób, które wybierają przedmiot leasingu z innym opodatkowaniem niż 23% VAT.