Kwota wolna od podatku w 2019 roku
Kwota wolna od podatku
Przedsiębiorcy, którzy zarabiają najmniej, mogą skorzystać z przywilejów przy płaceniu podatków, czyli z tzw. kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że w przypadku nieuzyskania określonej wartości przychodu, osoba prowadząca działalność nie zostanie obarczona podatkiem. Ile wynosi kwota wolna od podatku? Kwota wolna od podatku to suma, której wysokość sprawia, że przedsiębiorca nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego. Co nie oznacza jednak, że nie musi składać rocznego zeznania PIT. Kto może z tego skorzystać? Z rozwiązania mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają swoje przychody wykazując je na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Możliwość zastosowania kwoty wolnej od podatku zależy od dochodów jakie osiąga dana osoba. Celem takiego rozwiązania jest wsparcie najmniej zarabiających przedsiębiorców, tak by mogli stabilnie funkcjonować i rozwijać się na rynku.

Jaki podatek?
W roku 2018 kwotą graniczną jest 85 528 zł. Przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczy tej kwoty stosują 18% podatek. Od uzyskanej kwoty odejmuje się tzw. kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku, gdy zarobki przekroczą próg 85 528 zł przedsiębiorca musi zapłacić 32% podatek.

Kwota wolna od podatku – 2019 rok
Kwota wolna od podatku stale rośnie. Jeszcze w 2017 roku wynosiła 6 600 zł netto. W 2018 roku podwyższono ją do 8 000 zł. Zatem podatku nie będzie odprowadzać osoba, która w roku podatkowym uzyskała mniejszy dochód niż 8 000 zł. Gdy dochód oscyluje w granicach od 8 000 zł do 13 000 zł, kwota wolna od podatku wyniesie od 8000 zł do 3 091 zł. Przy dochodzie wyższym niż 13 000 zł, ale nie przekraczającym 85 528 zł kwota wolna będzie równa 3 091 zł. Natomiast w przypadku, gdy dochód zmieści się w przedziale 85 528 zł - 127 000 zł, wartość wyniesie od 3 091 zł do 1 zł. Kwota wolna od podatku nie występuje po przekroczeniu dochodów o wartości 127 000 zł. Co do zasady im mniejszy dochód tym wyższa jest kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek - 2019 rok
Przedsiębiorca może od naliczonego podatku odliczyć kwotę zmniejszającą podatek w następujących wysokościach:
  • 1 440 zł - w sytuacji, gdy dochód nie przekracza kwoty 8000 zł (wówczas nie odprowadza się podatku);
  • 1 440 zł – zmniejszone o wartość obliczoną na podstawie wzoru: 883, 98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 556,02 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej 13 000 zł i nie wyższej od kwoty 85 528 zł;
  • 556,02 zł - pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556, 02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
Jak wygląda terminarz rozliczeń? Do 31 stycznia 2019 roku podatnik musi rozliczyć PIT-28, natomiast PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-36L – do 30 kwietnia 2019 roku.