Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?
poszukiwanie pracy
Kiedy pracownik otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę zaczyna się gorączkowy okres poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Niejednokrotnie oznacza to godziny spędzone na przeglądaniu portali internetowych z ogłoszeniami, wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych czy rozmowach rekrutacyjnych. Do tego dochodzi presja czasu, by możliwie jak najszybciej znaleźć nowe zatrudnienie i zachować płynność finansową. Wypowiedzenie pracownikowi umowy może mieć różne podłoża. Trudna sytuacja firmy często zmusza pracodawcę do minimalizowania kosztów, a więc i do redukcji etatów. Czasem jednak wypowiedzenie jest skutkiem nagannego zachowania samego pracownika, który złamał panujące w przedsiębiorstwie zasady współpracy lub którego działanie mogło narazić firmę na znaczne straty finansowe. Bez względu na przyczynę, skutek jest zawsze ten sam, czyli utrata stałego źródła dochodu.

Czas to pieniądz
Znalezienie interesującej oferty pracy wymaga czasu i wiąże się z przeglądaniem ofert na portalach czy za pośrednictwem mediów. W zależności od specyfiki danego zawodu lub stanowiska pracy, rekrutacja może odbywać się nawet w kilku etapach. Ma ona na celu jak najlepsze poznanie wszystkich potencjalnych zainteresowanych oraz wyłonienie najlepszego z kandydatów. Rozmowy rekrutacyjne są więc czasochłonne i może to stanowić nie lada wyzwanie dla osoby, która wciąż jest aktywna zawodowo w obecnej firmie. Kodeks pracy przewiduje pewne uprawienia w postaci dni wolnych, które osoba może przeznaczyć na poszukiwanie pracy.

Urlop na znalezienie pracy – kiedy?
Jest kilka przypadków, w których pracownik może otrzymać urlop na czas poszukiwania nowej pracy. Kiedy tak się dzieje? Gdy pracodawca składa pracownikowi wypowiedzenie, a okres wypowiedzenia trwa co najmniej dwa tygodnie. Dni wolne na znalezienie nowego zatrudnienia przysługują pracownikowi przyjętemu na 3-miesięczny okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony, który wynosi więcej niż 6 miesięcy.

Urlop na znalezienie pracy – ile dni?
Ile dni mogą dostać pracownicy na poszukiwanie nowej pracy? Uzależnione jest to od tego ile trwa okres wypowiedzenia. W przypadku 2-tygodniowego i miesięcznego okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługują 2 dni wolne, natomiast o jeden dzień więcej mają osoby będące w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia. Dni wolne mogą zostać wykorzystane jednorazowo w całości lub też podzielone na części jeżeli takie są preferencje pracownika. Co ważne, urlop nie może zostać przyznany w dniach ustawowo wolnych od pracy. Ponadto za dni wolne, które pracownik przeznaczył na poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia, musi otrzymać wynagrodzenie. Jednak nieskorzystanie z tego przywileju nie upoważnia pracownika do ubiegania się np. o wypłacenie ekwiwalentu. Warto podkreślić też, że dni wolne przysługują wyłącznie, gdy pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie. Urlop nie dotyczy więc sytuacji, w której pracownik sam dobrowolnie odchodzi z firmy.
Bitcoin