Kto jeszcze może składać deklarację VAT w wersji papierowej?
VAT w wersji papierowej
Kolejne reformy podatkowe wymuszają na odpowiednich organach wprowadzanie nowych rozwiązań. Wszystko po to, by jak najsprawniej ujednolicić bazy danych podatników. Dzięki temu proces rozliczania podatkowego zostaje skrócony, a jego standard znacząco się poprawia. Stopniowe podnoszenie efektywności relacji podatnika z organami skarbowymi, wymaga cyklicznych poprawek i nowelizacji ustaw. Warto więc dokładnie zapoznać się ze zmianami, które determinować będą przyszłe rozliczania skarbowe przedsiębiorstw. Sprawdź, kto obecnie może składać papierową deklarację VAT, a kto już teraz musi podążać za cyfryzacją rozliczeń podatkowych.

Zmiany w rozliczaniu podatku VAT
Jedną z najważniejszych modyfikacji w kwestiach rozliczeń podatku jest wprowadzona 1 grudnia 2016 r. zmiana w Ustawie o VAT. Nakłada ona obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Świadczy o tym dodany do art.99 ustęp 11b (Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3,3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Uchylenie się od obowiązku jest traktowane jako wykroczenie skarbowe i poddawane karze finansowej. Obecnie taka grzywna oscyluje między jedną dziesiątą, a dwudziestokrotnością minimalnego wynagrodzenia. Może więc wynieść od 200 zł do nawet 40 000 zł. Kwota uzależniona jest od okoliczności, nie mniej jednak są to niemałe pieniądze, zatem warto zasięgnąć informacji w jakiej formie powinniśmy składać naszą deklarację VAT. Zmiana ma na celu szybszą analizę informacji podatkowych i usprawnienie pracy Urzędów Skarbowych. Głównym celem tego zabiegu jest również skuteczniejsza walka z nadużyciami finansowymi.

Dla kogo wciąż wersja papierowa?

Do końca 2016 roku to przedsiębiorca mógł podjąć decyzję w jakiej formie dostarczy swoją deklarację VAT do danego Urzędu Skarbowego. Mógł to uczynić tradycyjnie – udając się do odpowiedniego urzędu, bądź wysłać pocztą albo – bardziej nowocześnie – wysłać drogą elektroniczną. Teraz to prawo reguluje zasady, w jakiej formie mają być składane deklaracje VAT. Istnieją grupy, które już od dłuższego czasu muszą korzystać z elektronicznych rozwiązań, ale są też takie, które wciąż mogą dostarczać swoje deklaracje tradycyjnymi kanałami.

Podmioty, które obecnie zobowiązane są do przesyłania elektronicznych wersji deklaracji VAT to:

  • podmioty zobowiązane do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • sprzedawcy towarów lub usług z wykorzystaniem mechanizmy odwrotnego obciążenia,
  • wszystkie podmioty zobowiązane, (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Brak przynależności do wyżej wymienionych grup oznacza dalszą możliwość złożenia deklaracji VAT w wersji papierowej, aż do 31 grudnia 2017r. W tym czasie może się to odbywać na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że przedsiębiorca sam może zdecydować, czy wyśle ją za pomocą systemu elektronicznego, czy też dostarczy papierową wersję deklaracji osobiście lub wyśle pocztą.

Nie mniej jednak już od 1 stycznia 2018 roku nie będzie żadnych wyjątków i możliwości wyboru. Każdy podatnik VAT zostanie zobligowany do dostarczania deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta jest dużym krokiem w stronę restrukturyzacji organów skarbowych. To znaczące podniesienie standardów i dołączenie do całego szeregu krajów, które od lat z zadowoleniem stosują nowatorskie rozwiązania.