KSeF od 2024
KSeF
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowy w Polsce od 1 stycznia 2024 r. Unia Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowej e-faktury. Będzie to możliwe od 2024 roku. Co dokładnie się zmieni, a także czemu ma to służyć? Szczegóły znajdziesz w tym artykule.

„Zielone światło” dla tego rozwiązania Rada Unii Europejskiej wydała 17 czerwca 2022 roku. To zgoda na to, aby fakturowanie elektroniczne stało się w Polsce obowiązkowe już od początku 2024 roku. Treść decyzji derogacyjnej w tej sprawie znalazła się w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

Fakturowanie w Polsce – jak to wygląda obecnie?
Aktualnie podatnicy mogą wystawiać tzw. E-faktury (faktury ustrukturyzowane) przy wykorzystaniu Krajowego Systemu e-Faktur. Jest tak od 1 stycznia 2022 roku przy czym obecnie jest to dobrowolne i dostępne równolegle do dotychczasowych form fakturowania (w postaci papierowej oraz elektronicznej).

Jak działa Krajowy System e-Faktur?
Krajowy System e-Faktur, wykorzystywany do wystawiania e-faktur, jest kolejnym krokiem na drodze do wdrożenia innowacyjnych e-usług administracji, poprawiających bezpieczeństwo rozliczeń oraz ułatwiających firmom ich prowadzenie. KseF nieco zmienia proces wystawiania i odbierania faktur.

Faktury ustrukturyzowane są sporządzane według wzoru, jaki opracował resort finansów. Dzieje się tak przy wykorzystaniu lokalnych programów finansowo-księgowych przedsiębiorców. Po tym, jak faktura zostanie wystawiona, trafia z systemu finansowo-księgowego do centralnej bazy Ministerstwa Finansów. Kontrahent może ją tam przejrzeć albo pobrać.

E-faktura – jakie to daje korzyści?
Ministerstwo Finansów, przekonując przedsiębiorców do e-faktury, wymienia kilka jej przykładowych zalet. Po pierwsze, ten rodzaj faktury pozwala na zmniejszenie kosztów – w KseF jest ona przechowywana i archiwizowana przez 10 lat, dzięki czemu właściciel firmy nie musi się już martwić o jej przechowywanie na własną rękę, w odrębnych systemach IT.

Po drugie, wprowadzenie jednego standardu faktury to szansa na usprawnienie obrotu gospodarczego (to za sprawą cyfryzacji i zarazem automatyzacji obiegu faktur, a także ich księgowania). Warto również zauważyć, że przy korzystaniu z Krajowego Systemu e-Faktur odchodzi problem ewentualnego zawieruszenia się bądź zniszczenia faktury, a samo bezpieczeństwo podatkowe nabywców towarów lub usług zostaje zwiększone.

Za pośrednictwem KseF w każdej chwili można mieć wgląd w ścieżkę jaką „pokonuje” faktura (daje to również pewność, że na przykład dokument dotarł już do kontrahenta). Mało tego! W związku z tym, że wystawiona faktura będzie praktycznie widoczna dla odbiorcy w czasie rzeczywistym, poprawi się szybkość wymiany danych, a także dokonywanych rozliczeń.

Podsumowując, aktualnie z Krajowego Systemu e-Faktur można korzystać dobrowolnie. Natomiast obligatoryjne stanie się to od 1 stycznia 2024 roku.