Kredyt kupiecki – co to jest i jak działa?
Kredyt kupiecki
Po kredyt kupiecki sięga się w sytuacji, kiedy dany przedsiębiorca chce zakupić towary lub usługi, ale nie ma wystarczających środków finansowych, żeby uregulować należności. To dogodne wyjście w takiej sytuacji. Kredyt kupiecki jest często nazywany kredytem towarowym albo kredytem handlowym. Wszystko dlatego, że może on zostać udzielony w towarze albo występuje w relacjach handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Czym jest kredyt kupiecki?
Kredyt kupiecki to forma zgody sprzedającego na to, żeby otrzymać zapłatę za towar albo za wykonaną usługę dopiero po terminie dostawy. Może to być potwierdzone umową, ustalonym terminem płatności albo warunkami udzielenia takiego kredytu. Z kredytu kupieckiego najczęściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa. Nierzadko decydują się na to osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. To sposób finansowania pomiędzy firmami, bo kredytu kupieckiego może udzielić wyłącznie jeden przedsiębiorca drugiemu przedsiębiorcy.

Kredyt kupiecki – na jak długo i w jakiej formie może go udzielić?
Długość kredytowania nie jest określona prawnie. Wiele zależy od specyfiki danej branży, wartości danego towaru bądź usługi oraz od jego rodzaju. To kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami kredytu kupieckiego. Jednak zazwyczaj jest on udzielany na krótki czas (zwykle od kilku dni do kilku miesięcy). Dowolność dotyczy także formalizacji udzielenia/zaciągnięcia takiego kredytu. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na spisanie umowy, inni z tego rezygnują. W tym drugim przypadku częste jest wystawianie faktury z odroczonym terminem płatności.

Kredyt kupiecki – jakie są formy jego zabezpieczenia?
Kredyt kupiecki wymaga zaufania pomiędzy stronami. Wszystko dlatego, że wiąże się z ryzykiem dla sprzedającego. W związku z tym, warto czasem wziąć pod uwagę wykupienie ubezpieczenia kredytu kupieckiego w instytucji finansowej. Wśród form zabezpieczenia spłaty są także poręczenie, zastaw czy specjalny zapis w umowie, zgodnie z którym zwłoka w uregulowaniu należności za transakcję wiąże się z naliczeniem karnych odsetek. Część przedsiębiorców, chcąc zachęcić kredytobiorców do szybkiego spłacenia należności, proponuje im tzw. skonto. W praktyce jest to rabat udzielany w zamian za szybkie uregulowanie zobowiązania. Niezależnie od opisanych wyżej działań, zawsze warto też zweryfikować potencjalnego kredytobiorcę – poznać jego ewentualne potknięcia finansowe. Ich ślad można znaleźć przede wszystkim w rejestrze dłużników. Lampka ostrzegawcza powinna się „zaświecić” w głowie nie tylko w przypadku nie regulowania zobowiązań finansowych od dłuższego czasu, ale i w przypadku całkowitego braku historii kredytowej (do takich podmiotów należy podchodzić co najmniej z dużą ostrożnością). Udzielanie kredytu kupieckiego powinno bowiem wynikać z wieloletniej współpracy.