Koronawirus i umorzenie pożyczki 5 tysięcy złotych
umorzenie pożyczki 5 tys zl
Jednym z głównych elementów pakietu Tarczy Antykryzysowej jest mikropożyczka dla przedsiębiorców do 5 tysięcy złotych. Jej umorzenie będzie możliwe bez składania wniosków. Chodzi o jednorazową, niskooprocentowaną pożyczkę, którą przedsiębiorcy mogą wykorzystać na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (na przykład podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu). Wraz z odsetkami pożyczka ta - na wniosek mikroprzedsiębiorcy - podlega umorzeniu. Dzieje się tak pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca dalej będzie prowadził działalność gospodarczą (przez 3 miesiące licząc od dnia udzielenia pożyczki). Oprócz tego, po ostatnich zmianach w Tarczy Antykryzysowej, o pożyczkę mogą się ubiegać także te podmioty, które nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniały pracowników. Na tym jednak nie koniec zmian.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - jakie ma tu znaczenie?
Ostatnia nowelizacja ustawy, której celem jest zapobieganie skutkom pandemii koronawirusa, zawiera m.in. zapisy dotyczące mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali niskooprocentowane pożyczki do 5 tys. złotych. Zakłada możliwość jej umorzenia bez składania jakiegokolwiek wniosku.
Zmieniająca to ustawa jest nazywana Tarczą Antykryzysową 4.0. Prezydent RP podpisał ją 22 czerwca 2020 roku (zaczęła obowiązywać od 24.06.2020 roku). Pełna nazwa tego dokumentu to "Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19".

Co zakłada nowelizacja?
Jak czytamy w wyżej wymienionej wystawie, "pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki". W praktyce to oznacza, że z poprzedniego zapisu usunięty został przepis dotyczący konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki. Jedynym warunkiem jest tu prowadzenie działalności gospodarczej - przez 3 miesiące od dnia, w którym pożyczka została przyznana. To, czy działalność gospodarcza cały czas jest prowadzona, Powiatowe Urzędy Pracy mają weryfikować samodzielnie. Pomocne tu będą dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także w Krajowym Rejestrze Sądowym. W praktyce: jeśli wynik takiej "kontroli" będzie pozytywny, czyli Powiatowy Urząd Pracy pomyślnie dla przedsiębiorcy zweryfikuje fakt prowadzenia przez niego działalności przez okres 3 miesięcy, to pożyczka do 5 tysięcy złotych zostanie mu umorzona. I nie będzie tu potrzeby składania dodatkowych wniosków.