Korekta zeznania rocznego
Korekta zeznania rocznego
Ministerstwo Finansów podało terminy, w jakich należy złożyć zeznania podatkowe za 2019 rok. Przy okazji warto sobie przypomnieć, na jakich zasadach można również przedstawiać fiskusowi ewentualne korekty. Resort finansów poinformował, że na złożenie zeznań podatkowych za 2019 rok będzie czas od 15 lutego 2020 roku.

Kiedy upływa czas rozliczeń z fiskusem?
Na złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym jest czas do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Mowa tu o zeznaniach PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Z kolei zeznania podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Warto przy tym pamiętać, że jeśli ten dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W przypadku zeznań PIT-28 i PIT-28S za 2019 rok będzie to okres do 2 marca 2020 roku.

Co zrobić, kiedy w zeznaniu podatkowym pojawią się błędy?
W sytuacji, kiedy w zeznaniu podatkowym pojawią się całkowicie błędne albo już nieaktualne informacje, należy wnieść korektę. W praktyce polega to na tym, że podatnik składa kolejne - tym razem korygujące zeznanie i w ten sposób zmienia treść pierwotnej deklaracji rocznej. Wystarczy taki formularz dostarczyć do Urzędu Skarbowego tak samo, jak zwykłą deklarację - osobiście w okienku podawczym, za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną. Co ważne, na dokonywanie korekt jest całkiem sporo czasu - aż do zakończenia okresu przedawnienia. Ważne, by złożyć ją na formularzu, który obowiązywał w tym roku, na który owa korekta jest dokonywana. Dotyczy to zarówno korekt zeznań podatkowych przygotowywanych samodzielnie, jak i tych, które są przygotowywane w ramach usługi Twój e-PIT.
Korekta zeznania rocznego jest możliwa, jeśli w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować, nie jest prowadzone żadne postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Przy okazji warto zauważyć, że korekta daje także szansę na przekazanie 1 procenta podatku na wybraną organizację pożytku publicznego, jeśli podatnik nie uczynił tego wcześniej.

Korekta zeznania rocznego - co oznacza w praktyce?
W praktyce złożenie korekty deklaracji podatkowej wiąże się ze zmianą i usunięciem błędów obliczeniowych, zawartych w pierwotnej deklaracji. To także zmiana nieprawidłowości w zadeklarowanych danych osobowych oraz zmiana zasad rozliczeń (przykładowo: z deklaracji złożonej samodzielnie na deklarację składaną wspólnie z małżonkiem). Korekta oznacza tu również dodanie bądź zmianę ilości ulg podatkowych albo wartości odliczanych kwot.
Złożenie korekty pozwala na samodzielne sprostowanie błędnych informacji, przekazanych do Urzędu Skarbowego. Przydaje się na przykład w sytuacji, kiedy podatnik zadeklarował niższe przychody niż osiągnął w rzeczywistości. Korygując te informacje, można uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.