Komu się opłaca ryczałt i uproszczona księgowość?
Tak zwany ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Polega on na odprowadzania podatku od przychodu, oznacza to, że nie ma możliwości odliczania kosztów jego uzyskania. Ryczałt ewidencjonowany przewiduje limit obrotów powyżej których nie możemy dłużej korzystać z tej formy opodatkowania. Na czas pisania tego artykułu wynosi on ekwiwalent 150 tysięcy euro w danym roku rozliczeniowym zgodnie z kursem podanym przez NBP.

Dla kogo jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą z wyłączenia działalności rolniczej, oraz dla osób fizycznych, które osiągają przychody z tytułu dzierżawy, najmu, poddzierżawy lub pozostałych umów o podobnych charakterze pod warunkiem, że nie są one zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Mogą to być również spółki lub osoby duchowne.

Kto nie może skorzystać z tej formy opodatkowania przychodów?

Niektóre rodzaje prowadzonej działalności poza tymi opisanymi powyżej są wyłączone z tej możliwości opodatkowania. Należą do nich między innymi:
  • Apteki i punkty apteczne;
  • Firmy udzielające pożyczek pod zastaw;
  • Osoby, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą i wykonywać na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy identyczne czynności jakie wykonywał będąc w ramach stosunku pracy;
  • Osoby handlujące częściami zamiennymi i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
  • Osoby prowadzące działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
  • Poza kilkoma wyjątkami osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów.

Kiedy opłaca się rozliczać w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Rozliczanie w tej formie jest szczególnie korzystne dla osób, które wynajmują mieszkanie lub lokal użytkowy. Dla przychodów tego typu podatek wynosi jedynie 8,5 procent. Ryczałt polecany jest również przedsiębiorcom, którzy mają niskie koszty uzyskania przychodu. Ryczałt jest też ciekawą alternatywą dla osób, które obawiają się prowadzenia skomplikowanej księgowości. Przy tej formie rozliczenia nie prowadzi się księgi przychodów i rozchodów, wystarczy jedynie prowadzić ewidencję przychodów. Przed wyborem tej formy opodatkowania należy sprawdzić jaka stawka dotyczy konkretnego źródła przychodu. Stawki ryczałtowe wahają się od 2 do 20 procent. Przykładowo najniższa, dwuprocentowa stawka dotyczy sprzedaży wyrobów z własnej uprawy lub hodowli. Świadcząc usługi gastronomiczne płacimy stawkę 3 procent. Pełen spis stawek dostępny jest w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz.U. 1998 nr 144, poz. 930).