Kiedy złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego?
deklaracja do US
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie ponieważ rodzajów deklaracji, które możemy złożyć w urzędzie skarbowym jest wiele. Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą obarczona jest obowiązkiem cyklicznego składania odpowiednich deklaracji podatkowych czyli przekazywania urzędowi różnych informacji do celów podatkowych. Konieczne jest abyśmy wszyscy przestrzegali odpowiednich ustawowych terminów ich składania ponieważ niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje konsekwencjami karnymi i skarbowymi. W tym artykule opisujemy jakie są odpowiednie terminy składania deklaracji podatkowych w zależności od ich rodzaju.

W jakim terminie składamy deklaracje podatkowe – podatek VAT?
 • VAT-7 – do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni składamy deklarację dla podatku od towarów i usług;
 • VAT-UE – w wersji elektronicznej składna jest do 25 dnia miesiąca, a w wersji papierowej do 15 dnia każdego miesiąca składamy informację podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów.
Kiedy powinienem składać deklaracje podatkowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • PIT-4R - do 31 stycznia składamy deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedni;
 • PIT-11 – do ostatniego dnia lutego składamy deklarację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok poprzedni;
 • PIT-28 – do 31 stycznia składamy Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok poprzedni;
 • PIT-36 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym należy składać co roku do 30 kwietnia za rok poprzedni;
 • PIT-37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym również składamy co roku do 30 kwietnia za rok poprzedni;
 • PIT-38 – czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym podobnie jak pozostałe dwa powyżej składamy do 30 kwietnia.
Jakie są terminy składania pozostałych deklaracji (podatek dochodowy od osób prawnych, czynności cywilnoprawnych i środków transportu)?
 • CIT-8 – do 31 marca powinniśmy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok poprzedni;
 • PCC-3 – Deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych składamy w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego;
 • DT-1 – Deklarację na podatek od środków transportowych składamy do 15 lutego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał później to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.