Kiedy należą się dni wolne bez urlopu?
dni wolne bez urlopu
Ci, którzy pracują na umowie o pracę, mają do wykorzystania albo 20, albo 26 dni urlopu. Jego wymiar jest zależny od dotychczasowego stażu pracy. Jednak niezależnie od tego są dni, które pracownik ma wolne poza wspomnianą pulą. Wolne bez urlopu przysługuje pracownikom m.in. z powodu ważnych spraw rodzinnych, egzaminów, szkoleń, spraw zdrowotnych, konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz w związku z wezwaniem na przesłuchanie czy udziałem w postępowaniu w roli biegłego sądowego. Szczegółowo omówione jest to poniżej.

Dni wolne bez urlopu z powodu ważnych spraw rodzinnych
Powodami do wybrania dodatkowych dni wolnych mogą być ślub, pogrzeb w rodzinie albo narodziny dziecka. Jeśli chodzi o ślub, to na ten własny pracownikowi przysługują dwa dni wolnego. Natomiast na ślub dziecka – jeden dzień wolny. Dwa dni wolnego pracownik może dostać w związku z narodzinami dziecka oraz z powodu zgonu i pogrzebu: małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma bądź macochy. Powodem do jednego dnia wolnego może być zaś zgon i pogrzeb: siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka albo innej osoby, która jest na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Rodzicom przysługują też dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem. Należy tu jednak zaznaczyć, że tylko jeden z rodziców może skorzystać z takiej możliwości.

Masz egzamin albo szkolenie? Możesz skorzystać z wolnego
Pracownik może skorzystać także z urlopu szkoleniowego. Przysługuje on osobom, które podnoszą swoje kwalifikacje (zarówno kiedy robią to na wniosek pracodawcy, jak i na własną rękę, ale za jego zgodą). Taki urlop wynosi od 6 do 21 dni. Pracownik może się o niego ubiegać w związku z przygotowaniami do egzaminów, udziałem w nich czy obroną pracy dyplomowej. Dotyczy to maturzystów, studentów ostatniego roku, osób uczących się w trybie eksternistycznym, a także tych, które korzystają z innych form podnoszenia kwalifikacji. Wolne przysługuje pracownikowi również w związku z udziałem w szkoleniach – zarówno podczas trwania szkolenia, jak i na czas dojazdu na miejsce.

Zdrowie a dni wolne od pracy
Z wolnego od pracy można skorzystać również na czas wykonania okresowych badań lekarskich, szczepień albo badań, wynikających z przepisów o chorobach zakaźnych. W normalnym trybie pracownik może liczyć także na jeden dzień wolnego za oddanie krwi w ramach honorowego krwiodawstwa. W okresie pandemii są to jednak dwa dni wolnego. Co ważne, pracownik może skorzystać z urlopu również w sytuacji, kiedy może zostać dawcą szpiku kostnego. Chodzi tu nie tylko o sam zabieg, ale i przygotowanie się do niego.

Wolne dla ratownika i strażaka
Wolne dni przysługują również tym, którzy niosą pomoc innym – strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dotyczy to czasu trwania akcji ratowniczej, czasu na wypoczynek po jej zakończeniu oraz okresu szkolenia pożarniczego (maksymalnie 5 dni w roku kalendarzowym).

Wolne dla biegłego sądowego i na wezwanie
Wolne dni przysługują biegłym sądowym (na czas uczestnictwa w postępowaniu). Konkretnie: to 6 dni w roku kalendarzowym. Wolne od pracy może być także spowodowane wezwaniem policji, prokuratury, sądu bądź Najwyższej Izby Kontroli. Wówczas taki urlop przysługuje pracownikowi na czas stawienia się w danym miejscu. I mówimy tu o osobach wezwanych w charakterze podejrzanego, świadka czy eksperta.
Bitcoin