Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku?
Jak założyć spółkę
Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, posiadającą własną osobowość prawną. Zasady funkcjonowania tej formy prowadzenia działalności reguluje kodeks spółek handlowych. Co ważne za finansowe zobowiązania firmy wspólnicy nie odpowiadają majątkiem osobistym. W sytuacji, gdy spółka wpadnie w długi, wspólnicy będą pociągnięci do odpowiedzialności wyłącznie w stopniu w jakim zainwestowali w tę spółkę. Niewątpliwie to jeden z najważniejszych pozytywów związanych z zakładaniem spółek z o.o.

Jak założyć spółkę z o.o.?
Pierwszym krokiem jest sporządzenie umowy lub aktu założycielskiego (gdy chodzi o jednoosobową spółkę) w formie aktu notarialnego. Dokumenty te muszą zawierać następujące dane:
  • nazwę i siedzibę spółki (spółkę można nazwać dowolnie, jednak powinna ona zawierać dopisek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót „spółka z o.o.” czy „sp. z o.o.”);
  • przedmiot działalności spółki;
  • wysokość kapitału zakładowego;
  • informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział;
  • liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika;
  • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.
Kolejnym krokiem jest wniesienie przez wspólników wkładów, które pokryją kapitał zakładowy. Musi on wynosić minimum 5 tys. zł. Dalszym elementem jest powołanie zarządu, choć nie dotyczy to spółek jednoosobowych. W przypadku dużych spółek należy także powołać radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Następnie spółkę należy zgłosić do:
  • Krajowego Rejestru Sądowego;
  • Urzędu Skarbowego, by uzyskać numer NIP;
  • Urzędu Statystycznego, by uzyskać numer REGON;
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Założenie rachunku bankowego spółki jest kolejnym etapem po zarejestrowaniu. Jeżeli księgowość nie będzie prowadzona we własnym zakresie, należy także popisać umowę z podmiotem, który będzie za to odpowiedzialny. Popisanie takiej umowy wraz z informacją o założeniu rachunku w banku oraz wskazanie miejsca, gdzie gromadzona będzie dokumentacja trzeba umieścić w druku NIP-2 do Urzędu Skarbowego.

Rejestracja S24
Spółkę z o.o. można także zarejestrować przez Internet, co jest o wiele mniej czasochłonne i mniej kosztowne. Ten rodzaj operacji określany jest jako S24. Jak zarejestrować spółkę? Wystarczy założyć e-konto, gdzie wprowadza się wszystkie niezbędne dane. Wymagane dokumenty w tym również umowa spółki czy wniosek rejestrowy są generowane w systemie i przesyłane od razu sądowi. Elektroniczna forma rejestracji umożliwia założenie spółki w terminie 7 dni od daty wypełnienia formularza.

Spółka z o.o. a podatek
Z racji tego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka z o.o. płaci podatek od osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym w wysokości 19%. Ponadto podatek od wypłacanych dywidend czy innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, płacą również wspólnicy spółki. W ten sposób dochodzi do sytuacji podwójnego opodatkowania.