Jak rozliczyć wigilię firmową?
wigilia firmowa
Znaczną część swojego życia spędzamy w pracy, dlatego niezmiernie ważna jest atmosfera sprzyjająca współpracy i wpływająca dobrze na nasze samopoczucie. Zgrany i rozumiejący się wzajemnie zespół pracowników przekłada się osiągane przez firmę wyniki. Jedną z okazji do podtrzymywania dobrych relacji w grupie jest organizowanie świątecznych spotkań.

Powszechnie przyjętą praktyką jest organizowanie firmowych wigilii, które są okazją do wspólnych rozmów, sprzyjają integracji pracowników różnego szczebla i budowaniu zespołu w oparciu o przyjazne relacje. Tego rodzaju eventy spotykają się przeważnie z bardzo dobrym odbiorem wśród pracowników, a w niektórych firmach są wręcz tradycją.

Z perspektywy pracownika firmowa wigilia jest z reguły przyjemną formą spędzenia czasu ze współpracownikami, natomiast jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy? Z pewnością upatrywać można tu korzyści związanych z podtrzymywaniem dobrych relacji z pracownikami, ale pod względem ekonomicznym dla pracodawcy jest to spory koszt. Warto zatem przyjrzeć się sposobowi rozliczania tego rodzaju spotkań.

Wigilia kosztem podatkowym
Ustawa o PIT definiuje koszt uzyskania przychodu jako wydatek ponoszony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. By pracodawca mógł rozliczyć kolację wigilijną z pracownikami ważny jest jeszcze jeden aspekt. Zgodnie z przyjętymi regułami, ze spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny, a nie wyłącznie konsumpcyjny lub polegający tylko na przebywaniu pracowników wspólnie ze sobą. Zatem wigilia będzie kosztem podatkowym, gdy przyczyni się do zwiększenia motywacji pracowników i wydajności ich pracy, zintegruje zespół, a w efekcie przełoży się na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa. Co ważne zasada ta dotyczy wigilii organizowanych wyłącznie dla pracowników danej firmy, bez członków ich rodzin czy innych osób towarzyszących.

Podsumowując przeznaczenie funduszy na wigilię firmową jest zasadne tylko, gdy takie spotkanie ma określony cel, czyli służy poprawie relacji i atmosfery w pracy, co może przełożyć się na wzrost efektywności pracowników, czego efektem jest wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

Warto też przeznaczyć część tego typu spotkania na przedstawienie wyników za mijający rok i planów na kolejne miesiące. Stąd też w niektórych firmach praktykuje się przygotowywanie agendy spotkania wigilijnego lub krótkiej prezentacji, na podstawie której łatwiej przeanalizować konkretne zagadnienia.

Wigilia dla kontrahentów
Inaczej wygląda to w przypadku organizacji wigilii dla kontrahentów. Spotkanie nie może być rozliczone jako koszt podatkowy, ponieważ za taki nie uznaje się wydatków związanych z reprezentacją, szczególnie jeżeli chodzi o gastronomię czy napoje alkoholowe.