Jak liczyć staż urlopowy pracownika?
staż urlopowy pracownika
Aktywność zawodowa i aktywność edukacyjna – to w dużym skrócie „składniki”, z których należy obliczyć, jak długi urlop przysługuje danemu pracownikowi. I choć w przypadku tych, którzy na etacie pracują już lata, sprawa jest prosta, to problem pojawia się w przypadku innych form zatrudnienia, skrócenia okresu edukacji czy po prostu: młodych ludzi, którzy dopiero startują na rynku pracy. Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? Jak obliczyć jego długość? Jakie czynniki mają wpływ na staż urlopowy pracownika? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Urlop wypoczynkowy – kto może z niego skorzystać?
Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Jego wymiar jest uzależniony od dotychczasowego stażu pracy pracownika. Pracownik, który dopiero rozpoczyna pierwszą pracę na etacie, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z każdym przepracowanym miesiącem kalendarzowym. Za każdy przepracowany miesiąc przysługuje mu 1/12 wymiaru urlopu, który przysługiwałby mu za cały rok. W kolejnych latach nabywa prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego (dzieje się tak w każdą rocznicę rozpoczęcia pracy).

Ile urlopu można wykorzystać w zależności od stażu urlopowego?
Wymiar urlopu może wynieść albo 20, albo 26 dni. 20 dni na cały rok kalendarzowy przysługuje pracownikowi, którego staż pracy wynosi poniżej 10 lat. Z kolei jeśli staż pracy to co najmniej 10 lat, to pracownik może liczyć na 26 dni urlopu na jeden rok kalendarzowy.

Co wliczamy do stażu urlopowego?
Do stażu urlopowego wlicza się okres edukacji. Chodzi tu o okresy nauki, przebiegające zgodnie z programem nauczania szkoły lub uczelni, zakończone odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem lub dyplomem. I tu istotna wskazówka: nie sumuje się okresów ukończenia poszczególnych szkół – przy obliczaniu stażu urlopowego pod uwagę bierze się tę szkołę, która gwarantuje pracownikowi najwyższą liczbę lat możliwą do uwzględnienia. Jak to wygląda w praktyce? Otóż jeśli pracownik ukończył zasadniczą szkołę zawodową lub równorzędną, to do stażu pracy wlicza mu się nie więcej, niż 3 lata. W przypadku średniej szkoły zawodowej – to nie więcej, niż 5 lat. W przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - do stażu pracy wlicza się 5 lat. Z kolei ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej to gwarancja 4 lat wliczonych do stażu pracy, szkoły policealnej – 6 lat. Natomiast w przypadku licencjatu bądź szkoły wyższej mówimy o wliczeniu do stażu pracy 8 lat. Należy też wspomnieć, że w sytuacji, kiedy pracownik pobiera albo wcześniej pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się albo okres zatrudnienia, albo okres nauki – w zależności od tego, które rozwiązanie jest dla pracownika korzystniejsze. Przy okazji warto zauważyć, że częścią urlopu wypoczynkowego jest urlop na żądanie. Każdy pracownik może skorzystać z maksymalnie czterech dni takiego urlopu na żądanie w roku kalendarzowym.