Jak dodać wspólnika do spółki z o.o.?
dodawanie wspólnika do spółki
Jedni decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą, inni stawiają na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z tych możliwości niesie za sobą różne zasady funkcjonowania. W tym drugim przypadku wspólnicy nie ryzykują jednak własnym majątkiem. A ich liczba może się zmieniać. Na jakich zasadach? O tym przeczytasz poniżej.

Dodanie wspólnika do spółki z o.o. - jak to zrobić?
Każda okazja do rozwoju i powiększenia przedsiębiorstwa wiąże się ze zmianami - w tym: z powiększeniem grona wspólników spółki z o.o. Bywa, że nowy wspólnik to skutek poszukiwań dodatkowego kapitału (czyli w praktyce finansowego zastrzyku dla firmy). Nierzadko to także efekt poszukiwań nowego specjalisty w danej dziedzinie. Nowego wspólnika można dołączyć do spółki z o.o. na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada, że spółka wyemituje nowe udziały i to je obejmie nowy wspólnik. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 0,5 procent. Druga możliwość to sytuacja, w której jeden ze wspólników sprzedaje część swoich udziałów kolejnemu wspólnikowi. W tym przypadku kapitał zakładowy spółki się nie zmienia. Zwiększona jest za to liczba wspólników. Taki wariant wiąże się z koniecznością zapłaty 19-procentowego podatku dochodowego od wartości zbytych udziałów. Jego uiszczenie jest obowiązkiem wspólnika, który sprzedał udziały. Należy tu zaznaczyć, że - mimo wyszczególnionych powyżej opłat - samo dodanie nowego wspólnika do spółki z o.o. jest bezpłatne. Trzeba jedynie pamiętać o opłaceniu podatku. Konieczne jest ponadto załatwienie kilku formalności, takich jak zmiana umowy spółki (tak, by dostosować ją do obowiązujących realiów), korekta księgi udziałów, złożenie nowej listy wspólników do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłoszenie do niego ewentualnych zmian, odnoszących się do tych wspólników, których wartość udziałów stanowi co najmniej 10 procent.

Zmiana składu wspólników w spółce z o.o. - jakie mogą być tego skutki?
Zmiany w składzie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niosą za sobą określone skutki. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że każdy wspólnik ma w tym przypadku określoną liczbę udziałów. Każda zmiana składu wspólników niesie za sobą konieczność dopełnienia wielu formalności. Dokładne reguły wiążące się ze zmianą wspólników konkretnej spółki są zawarte w jej umowie. Przykładowo, może tu chodzić o prawo pierwokupu sprzedawanych udziałów na rzecz obecnych wspólników. Takie zmiany składu wspólników spółki z o.o. (czyli w praktyce dołączenie nowego wspólnika albo odejście dotychczasowego) mogą polegać na kilku aspektach. Po pierwsze, na sprzedaży istniejących już udziałów przez dotychczasowego wspólnika na rzecz dotychczasowych wspólników lub na rzecz nowych wspólników. Po drugie, na nabyciu istniejących udziałów od zmarłego wspólnika w drodze spadku. Po trzecie, na przejęciu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki. Po czwarte, na umorzeniu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki. I wreszcie: po piąte, na objęciu nowo utworzonych udziałów w spółce.