Indywidualny rachunek podatkowy
Indywidualny rachunek podatkowy
Każdy podatnik i płatnik będzie miał wkrótce swój, indywidualny rachunek podatkowy. Przy jego użyciu, będzie można łatwo opłacać różne należności, odprowadzane do Urzędu Skarbowego. Takie unikalne konta mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Mają dotyczyć opłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT, a także tych należności, które są nieopodatkowane, a które stanowią dochód budżetu państwa. Temat ten pojawił się w projekcie ustawy z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Będzie indywidualny rachunek podatkowy - co tak naprawdę się zmieni?
Obecnie, żeby wpłacić określoną kwotę na konto Urzędu Skarbowego, trzeba wyszukać odpowiedni numer konta. Różne rodzaje wpłat mają bowiem różne numery rachunków bankowych. I tak na przykład na inny numer konta należy przelać należność z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT, na inny podatek od towarów i usług VAT, a jeszcze na inny podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od spadków i darowizn. Dodatkowo, w przypadku chociażby zmiany miejsca zamieszkania i automatycznie zmiany Urzędu Skarbowego, konieczne jest wyszukanie nowych numerów kont (tych, które podaje nasz nowy Urząd Skarbowy). Od początku 2020 roku ma się to zmienić. Ma być dużo prościej, bo każda opłata ma trafiać na indywidualny rachunek podatkowy. W ten sposób podatnik ma uniknąć ewentualnych pomyłek (o które w takim gąszczu różnych cyferek jest niestety bardzo łatwo), a także zaoszczędzić czas na szukanie konkretnego numeru konta, przypisanego do danego rodzaju należności.

Indywidualny rachunek podatkowy - czego ma dotyczyć?
Na indywidualny rachunek podatkowy mają trafiać opłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, a także niepodatkowych należności budżetowych. Plan jest taki, by - w przypadku, kiedy podatnik ma wiele zobowiązań (z różnych tytułów) - dokonywana wpłata trafiała na cel, który wskazał sam podatnik. Natomiast jeśli tego nie sprecyzuje, to wpłata zostanie zaliczona na poczet zobowiązania podatkowego, którego termin płatności przypada najszybciej spośród wszystkich tych, które należy uregulować. Chyba, że podatnik ma już zaległości (czyli po prostu upłynął termin płatności danego zobowiązania) - wówczas spłacane są one w pierwszej kolejności.

Indywidualny rachunek podatkowy - jak to ma działać?
Numer indywidualnego rachunku podatkowego ma dostać każdy, kto poda swój identyfikator podatkowy (czyli numer PESEL albo NIP). Sam ten identyfikator ma zresztą być elementem indywidualnego rachunku podatkowego. Co ciekawe, indywidualny rachunek podatkowy ma służyć wyłącznie wpłatom na rzecz fiskusa. Podatnik nie znajdzie tu historii opłat, których dotychczas dokonał. Nie będzie to także numer konta, na który trafi zwrot nadpłat (w tym przypadku będzie tak, jak dotychczas, czyli te pieniądze zostaną przelane na konto, założone przez podatnika w wybranym przez niego banku).