Identyfikatory przelewów CIT
Identyfikatory przelewów CIT
Ministerstwo Finansów prowadzi dużą kampanię, promującą tzw. mikrorachunek podatkowy. Mowa o indywidualnym rachunku podatkowym, który resort finansów przygotował wspólnie z Krajową Administracją Skarbową. Będzie on dotyczył m.in. podatku CIT. Dlatego warto sobie przypomnieć, jak prawidłowo oznaczać przelewy do Urzędu Skarbowego. Do tego służy specjalny identyfikator. Nowe uproszczenia podatkowe mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Od tego czasu m.in. podatek CIT będzie trzeba płacić przy pomocy rachunku podatkowego, indywidualnego dla danego podatnika. Taki numer mikrorachunku podatkowego każdy podatnik/płatnik otrzyma automatycznie. Można go sprawdzić po wejściu w generator, dostępny na stronie www.podatki.gov.pl. Co ważne, w tym celu nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków do Urzędu Skarbowego.

Identyfikatory przelewów - jakie dla podatku CIT?
Taki indywidualny mikrorachunek podatkowy zawiera zarówno cyfry 1010 0071 222, jak i identyfikator przelewów. Z podatkiem CIT najczęściej wiążą się następujące identyfikatory przelewów:
  • CIT - jest rozliczany za miesiąc/kwartał/rok; dotyczy zobowiązań, dla których nie ma obowiązku składania deklaracji (w tym zaliczki na podatek CIT);
  • CIT-10Z - to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych przez nierezydentów; deklaracja ta dotyczy tak zwanego podatku u źródła;
  • CIT-11R - to deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (wydatkowane na inne, niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR cele);
  • CIT-6AR - to deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  • CIT-6R - to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • CIT-8 - chodzi o zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  • CIT-14 - to deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.
Identyfikatory przelewów CIT - po co się je stosuje?
Jak doskonale widać powyżej, samych tylko identyfikatorów przelewów CIT jest kilka. Do tego dochodzą jeszcze te, które są pomocne przy wpłatach podatków PIT oraz VAT. Dlatego tak istotne jest ich używanie. Identyfikatory przelewów mają bowiem pomóc w prawidłowym oznaczeniu przelewów podatkowych - tak, by łatwo i szybko można było uporządkować płatności, związane z określonym zobowiązaniem podatkowym. Żeby było prościej, najczęściej identyfikator przelewu jest taki sam, jak symbol formularza, z którego wynika dana płatność. Dodatkowo, kiedy zobowiązanie podatkowe dotyczy określonego okresu rozliczeniowego, ważne jest prawidłowe wskazanie płatności - w taki sposób, by łatwo było zidentyfikować okres rozliczeniowy, o który chodzi podatnikowi.