Food truck a kasa fiskalna
Food truck
Od początku 2021 roku zwiększyło się grono firm, które muszą mieć kasę on-line. Dotyczy to m.in. placówek gastronomicznych. Czy wlicza się w nie także coraz bardziej popularne ostatnio food trucki? Odpowiedź poznasz poniżej.

Zmiany przepisów
Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku dotyczą m.in. tych firm, które świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem. Chodzi tu zarówno o stacjonarne placówki gastronomiczne, jak i o usługi z zakresu krótkotrwałego zakwaterowania. Właśnie ich dotyczą nowoczesne kasy rejestrujące - kasy fiskalne on-line. Opinia organów podatkowych wskazuje jednak na to, że sprzedaż obwoźna typu "food truck" nie jest objęta tym obowiązkiem.

Dylemat: zwykła kasa fiskalna czy on-line?
O ile w przypadku miejsc takich, jak restauracja, pub czy innego typu stacjonarne lokale gastronomiczne, sprawa jest prosta, o tyle, kwestia food trucków już jest bardziej zawiła. Wszystko dlatego, że w tym pojęciu nie mieszczą się ruchome punkty sprzedaży detalicznej. W praktyce: sprzedaż ta nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy on-line.

Kasa fiskalna w food trucku
Jak wynika z indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sprzedaż w mobilnej placówce gastronomicznej typu "food truck" jest ewidencjonowana w kasie rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii. Kluczowe jest bowiem to, jak postrzegane są takie restauracje na kółkach. Obowiązek wymiany kas fiskalnych, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku, nie dotyczy całej branży. Nie obejmuje on placówek niestacjonarnych oraz automatów sprzedażowych.

Food truck - gastronomia, ale czy stacjonarna?
Sama działalność gastronomiczna - w związku z tym, że jest prowadzona w mobilnej placówce typu "food truck" - spełnia definicję placówki gastronomicznej. W tym przypadku kluczowe jest jednak określenie, czy ma ona charakter stacjonarny. W Piśmie z dnia 22 czerwca 2020 roku (o numerze: 0111-KDIB3-2.4012.281.2020.2.MN / Brak obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej on-line) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że "(...) trudno uznać ww. samochód typu <> za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro samochód ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w samochodzie dokonywana jest sprzedaż usług gastronomicznych). Również z punktu widzenia klientów tego Sklepu nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych". W praktyce: prowadzenie działalności typu „food truck” nie niesie za sobą obowiązku wymiany dotychczas używanej kasy rejestrującej na kasę rejestrująca on-line. Innymi słowy, sprzedaż wciąż można ewidencjonować przy wykorzystaniu dotychczas używanej kasy rejestrującej.