Firma za granicą
Każdy, kto chce prowadzić biznes, powinien się liczyć z szeregiem formalności do załatwienia. Szczególnie, kiedy działalność gospodarcza ma być prowadzona za granicą. Jak to wygląda w przypadku przepisów ubezpieczeniowych? Sprawdź!

W tym artykule znajdziesz analizę tego, jakie zasady obowiązują w różnych krajach. Zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nim.

Firma za granicą – jak to wygląda w UE, EOG i w Szwajcarii?

To, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, wiele ułatwia. Dzięki temu, obywatele RP mogą swobodnie zakładać firmy we wszystkich krajach członkowskich. Dotyczy to nie tylko UE, ale i działalności gospodarczej podejmowanej w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Szwajcarii. Polscy przedsiębiorcy są tam traktowani na równi z obywatelami innych krajów z tego terenu.

Żeby sprawnie prowadzić firmę za granicą, najlepiej sprawdzić, na jakich zasadach się to odbywa w poszczególnych krajach. Trzeba też zaznaczyć, że – niezależnie od tego, w którym kraju mieszka przedsiębiorca – jest on objęty przepisami z zakresu zabezpieczenia społecznego, jakie obowiązują w państwie, w którym podejmuje działalność gospodarczą.

Osoby, które mieszkają w jednym z państw członkowskich UE i wykonują w nim co najmniej 25 procent działalności, podlegają ubezpieczeniom społecznym w państwie zamieszkania i to tam – do odpowiednika polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – należy się zgłosić. Z kolei osoby, które nie mieszkają w kraju, w którym wykonują znaczną część działalności, podlegają przepisom dotyczącym zabezpieczenia społecznego tego państwa, w którym znajduje się centrum zainteresowania ich działalności.

Tymczasowa działalność gospodarcza za granicą
Przedsiębiorca, który przez co najmniej dwa miesiące prowadzi firmę w Polsce i chce ją tymczasowo przenieść do innego państwa, nadal może podlegać polskim ubezpieczeniom społecznym. Jest to możliwe, jeśli firma zostanie przeniesiona poza RP na okres nie dłuższy, niż dwa lata.

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, biznesmen musi posiadać dokumenty, które potwierdzają to, że prowadził on działalność gospodarczą w Polsce przez minimum dwa miesiące przed przeniesieniem jej za granicę. Do tego celu można wykorzystać faktury, umowy i rachunki.

Oprócz tego, przedsiębiorca musi utrzymywać w Polsce infrastrukturę, która umożliwi mu podjęcie działalności po powrocie. Dowodem tego może być na przykład opłacanie w Polsce podatków czy korzystanie z powierzchni biurowej.

I wreszcie trzeci warunek, jaki trzeba spełnić: przenoszona przez biznesmena działalność musi mieć podobny charakter do tej, którą wykonywał dotychczas w Polsce.

Firma za granicą – jak to wygląda poza Unią Europejską?

Osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą w państwie spoza Unii Europejskiej, musi posiadać odpowiedni, uprawniający ją do tego, tytuł pobytowy. Ważne jest również sprawdzenie, czy Polska ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym z państwem, w którym przedsiębiorca chce prowadzić firmę, a także to, czy przedsiębiorstwo to jest zobligowane do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w owym kraju.

Dlaczego to takie ważne? Bo jeśli Polska ma podpisaną taką umowę, to cała procedura będzie znacznie łatwiejsza. Wówczas przedsiębiorca może liczyć na zwolnienie z obowiązku rejestrowania się w zagranicznym systemie ubezpieczeń społecznych. Szczegóły tej umowy zawsze najlepiej sprawdzać na bieżąco, ale warto pamiętać, że Rzeczpospolita Polska jest w sprawie zabezpieczenia społecznego powiązana z Australią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Izraelem, Kanadą, Koreą Południową, Macedonią, Mołdawią, Mongolią, Serbią, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Turcją, Ukrainą i Quebeckiem.