Etykieta towaru
Tworzysz towar, na którym pojawi się etykieta? Sprawdź, co musi zawierać

Wprowadzanie towaru do obrotu, poprzedza szereg formalności, których trzeba dopełnić. Pamiętać należy m.in. o odpowiednim oznaczeniu produktu. Jakie informacje powinna zawierać dołączona do niego etykieta? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Na produktach można odczytać wiele danych. Ich zróżnicowanie wynika z kategorii, do jakiej przypisywany jest dany towar. Bo inne informacje są podawane na produktach spożywczych, a jeszcze inne na chemii gospodarczej czy biżuterii. Są jednak elementy stałe i to głównie na nich się tym razem skupiamy.

Sprawdź, co musi zawierać etykieta
To, co przedsiębiorca wprowadza do obrotu na terytorium Polski, musi być odpowiednio oznaczone. Chodzi tu o zapisane w języku polskim oznaczenia na opakowaniu, etykiecie czy instrukcji. Muszą one określać firmę producenta wraz z adresem, a także zawierać informację o państwie, w którym towar został wytworzony (o ile wytwórca ma siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej i EFTA, czyli państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu).

Oznaczenia te muszą też umożliwiać identyfikację towaru. Choć w tym przypadku jest wyjątek – nie trzeba tego stosować, jeśli jego przeznaczenie jest oczywiste. W praktyce: nie ma potrzeby, by oznaczać na przykład owoce.

Co ciekawe, tak popularne kody kreskowe wcale nie są obowiązkowym elementem opakowań. Mimo to, warto je na nich umieścić, bo to przydatne rozwiązanie. Jego posiadania wymagają zresztą niektóre sieci handlowe – tak, by można było łatwo odbić kod w kasie fiskalnej.

Etykiety na żywność i zabawki
Niektóre produkty wymagają dodatkowych oznaczeń. Doskonałym przykładem jest tutaj żywność, w przypadku której istotna jest nawet wielkość czcionki na etykiecie (zwykle to minimum 1,2 mm, ale na małych opakowaniach może być to nawet 0,9 mm). Obowiązkowo musi się na niej znaleźć nazwa produktu (taka, która go identyfikuje, czyli np. „maślanka” czy „kefir”, a nie nazwa reklamowa, nadana przez przedsiębiorcę), a także wykaz wszystkich składników (z podaniem alergenów i dodatków do żywności), data minimalnej trwałości, zawartość netto czy warunki przechowywania lub przygotowania oraz dane producenta. Ponadto umieszczone na żywności etykiety muszą informować o rodzaju składnika wywołującego alergię. Wiadomość ta musi być wyróżniona (przykładowo: napisana inną czcionką czy innym kolorem), a jeśli chodzi o produkty sprzedawane luzem – takie dane muszą się pojawić na oznaczających je wywieszkach. Co ciekawe, w pierwszej kolejności wyliczany jest ten składnik, którego w składzie produktu znajduje się najwięcej.

Jeśli zaś chodzi o zabawki, to w ich przypadku obowiązują regulacje, które określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 roku. Tego typu towar należy oznaczyć nazwą typu produktu, a także numerem partii, serii bądź modelu. Jednak jeśli wielkość zabawki albo jej rodzaj to uniemożliwiają, to takie informacje trzeba umieścić na opakowaniu albo w dołączonym do towaru dokumencie. Dodatkowo zabawki muszą być opatrzone nazwiskiem, nazwą czy znakiem towarowym oraz adresem kontaktowym producenta i importera. Przed ich wprowadzeniem do obrotu należy na nich również umieścić piktogram albo innego rodzaju znak, będący ostrzeżeniem przed szczególnymi zagrożeniami (na przykład przed ryzykiem połknięcia niewielkich elementów zabawki przez zbyt małe dziecko).