Deklaracja VAT w formie nowego pliku JPK_VAT
nowy plik JPK_VAT
Od nowego roku płatnicy podatku od towarów i usług będą rozliczać VAT w formie nowego pliku JPK_VAT. Deklaracja będzie stanowiła jeden dokument i przesyłana będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Rozwiązanie to ma uprościć mechanizm rozliczania się z urzędem skarbowym jak i pomóc w walce z nadużyciami podatkowymi, a przez to przysłużyć się do uszczelnienia systemu podatkowego. Nowy JPK składać się ma zarówno z części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej. JPK_VAT zastąpić ma dotychczas przesyłane osobno deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT. Podatnicy nie będą musieli także składać dodatkowych załączników, które obowiązywały przy dotychczasowym rozliczaniu się tj. VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT. Nowy plik zawierał będzie również deklarację VAT-27, czyli informację podsumowującą o obrocie krajowym, co oznacza, że nie będzie trzeba składać dokumentów oddzielnie. Po nowelizacji podatnicy będą więc wysyłać do urzędu skarbowego wyłącznie plik JKP_VAT, w którym uwzględnione będą powyższe załączniki. Wszystko odbywać się będzie drogą elektroniczną.

JPK_VAT – od kiedy?
Przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 250 osób, a obrót firmy przekracza 50 mln euro, a także te które zatrudniają ponad 250 pracowników, w których suma aktywów jest większa niż 43 mln euro, będą składać nowy JPK_VAT od 1 stycznia 2020 roku. W stosunku do pozostałych podatników obowiązek ten rozpocznie się dopiero od 1 lipca 2020 roku. Jednak na zasadzie dobrowolności podmioty te będą mogły wcześniej zacząć korzystać z nowego JPK_VAT. Podatnicy będą mogli np. już z dniem 1 stycznia 2020 roku składać nowy JPK_VAT, z tym, że decydując się na to nie ma już powrotu do poprzedniej formy. Ponadto każdy podatnik dysponować będzie indywidualnym rachunkiem podatkowym, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 roku dokonywana będzie wpłata podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego. JPK_VAT będzie składany w terminie miesięcznym. Podatnicy nadal będą mogli również rozliczać się kwartalnie i co miesiąc będą przekazywać część ewidencyjną nowego JPK_VAT, a dodatkowo raz na kwartał będą przesyłać ewidencję VAT z deklaracją VAT w postaci nowego JPK_V7K.

Kara administracyjna
Nowe regulacje kładą także nacisk na większą precyzję i staranność przygotowywania i uzupełniania JPK_VAT. Jeżeli przesłany plik nie będzie spełniał określonych wymogów co utrudni organom skarbowym analizę, na podatnika mogą zostać nałożone kary administracyjne nawet w wysokości 500 zł za każdy błąd. Obecnie trwają intensywne prace nad uszczegółowieniem nowego rozwiązania i wprowadzeniem wzoru dokumentu elektronicznego. Ministerstwo finansów, które jest inicjatorem zmian wdroży także instrukcję jak prawidłowo wypełnić nowy JPK_VAT. Jak podkreśla resort finansów zmiany mają w znacznym stopniu uprościć i ujednolicić sposób rozliczania podatku VAT poprzez skompresowanie dotychczas przesyłanych dokumentów w jeden zbiorczy plik.