Darowizna COVID-19
Rozliczając się za 2021 rok, warto pamiętać o preferencjach podatkowych, z których można skorzystać. Wśród nich jest ulga, jaka powstała w okresie pandemii COVID-19. Darowizny, przekazane na walkę z tą chorobą, również można odliczyć. Kto może z tego skorzystać? Na jakich zasadach? Jak obliczyć taką ulgę? I wreszcie: jakie zeznanie należy złożyć? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Darowizna COVID-19 – kto może skorzystać z ulgi?
Ulga dotyczy osób, które przekazały darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19. Chodzi tu zarówno o wsparcie rzeczowe, jak i gotówkowe. Odliczyć można darowizny przekazane w 2021 roku podmiotom leczniczym – tym, które są wpisane do wykazu, o jakim wspomina art. 7 ustawy o COVID-19, a także do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, jaki został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia (włączając w to transport sanitarny, wykonywany w ramach przeciwdziałania COVID-19). Na tym nie koniec, bo w 2021 roku darowiznę można było także przekazać Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19. Wliczone zostały tu również domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia.

Ulga podatkowa w związku z COVID-19 – zasady
Do ulgi uprawnieni są podatnicy, których dochody są opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Chcąc odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19, należy wziąć pod uwagę okres, w którym została ona przekazana. Jeśli nastąpiło to między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku, to odliczana jest kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny. Z kolei jeśli doszło do tego później (od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii COVID-19), to odliczana jest kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny. W sytuacji, kiedy przedmiotem darowizny są towary, które zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług, pod uwagę należy wziąć wartość towaru razem z podatkiem od towarów i usług. Natomiast w przypadku podatnika podatku VAT, wartość brutto trzeba pomniejszyć o tę część podatku naliczonego, którą – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – można odliczyć z tytułu dokonania darowizny. I tu ważna uwaga: wartość darowizny nie może przekraczać wartości rynkowej. Natomiast odliczeniu nie podlegają darowizny zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, które zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie bądź od dochodu na podstawie ustawy PIT, a także te, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Nie odlicza się również tych darowizn, które zostały odliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT i art. 11 ustawy o ryczałcie.

Darowizna COVID-19 – jaki druk trzeba wypełnić?
Żeby postarać się o ulgę, dotyczącą przeciwdziałania COVID-19, należy złożyć jedno z czterech zeznań. PIT-37 dotyczy osób, których przychody są opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (czyli na przykład z emerytury albo z umowy o pracę). PIT-36 obowiązuje w przypadku przychodów, opodatkowanych według skali podatkowej z najmu, podnajmu, dzierżawy, działalności gospodarczej, a także innych przychodów, uzyskanych bez pośrednictwa płatnika. PIT-36L dotyczy osób, których przychody są opodatkowane podatkiem liniowym. Z kolei PIT-28 obowiązuje tych podatników, których przychody zostały opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (na przykład z dzierżawy bądź najmu). Do wszystkich tych zeznań należy dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.