Darowizna
Darowizna
Każdy rodzic pragnie ułatwić swoim dzieciom wejście w dorosłość. Bardzo często pada więc decyzja o tym, aby pomóc młodym przy większych wydatkach, jakimi niewątpliwie jest zakup mieszkania czy samochodu. Rodzice mają możliwość udzielić wsparcia swoim dzieciom za pomocą darowizny czy to w postaci pieniężnej czy rzeczowej. Jakich jednak formalności należy dopełnić w Urzędzie Skarbowym i czy konieczne jest zapłacenie podatku od spadku i darowizn?

Darowizna pieniężna
Darowizna w obrębie najbliższej rodziny, czyli pomiędzy rodzicami a dziećmi może być zwolniona z podatku bez względu na jej wysokość, nawet, gdy jej wartość przekracza kwotę wolną od podatku stanowiącą wartość 9 637 zł. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione poniższe warunki:
  • Darowizna musi zostać przekazana za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek odbiorcy. Niemożliwe jest więc przekazanie pieniędzy z ręki do ręki.
  • Obdarowany musi zgłosić do Urzędu Skarbowego fakt otrzymania darowizny w terminie nie późniejszym niż sześć miesięcy od jej otrzymania. Do prawidłowego zgłoszenia potrzebny jest formularz SD-Z2.
Należy jednak pamiętać, że za darowiznę uznaje się wszystkie kwoty otrzymane od tej samej osoby na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Tak więc w sytuacji, gdy rodzic przekaże dziecku 4 000 zł, w trzecim roku podaruje 4 500 zł a w czwartym kolejne 3 000 zł – sumarycznie dziecko otrzyma kwotę 11 500 zł w okresie lat czterech. W takim wypadku konieczne jest więc zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego, osoba obdarowana ma na to czas do 6 miesięcy od otrzymania ostatniego przelewu na konto bankowe.

Jeżeli darowizna od rodziców mieści się poniżej limitu kwoty wolnej od podatku stanowiącej wartość 9 637 zł, wtedy jest ona automatycznie zwolniona z podatku a jej zgłaszanie do Urzędu Skarbowego nie jest konieczne. W takiej sytuacji gotówka może być przekazana z ręki do ręki i nie jest konieczne przekazanie darowizny na konto bankowe osoby obdarowanej jak miało to miejsce przy kwotach przekraczających limit.

Darowizna w postaci mieszkania
Nierzadko zamiast pieniędzy rodzice decydują się na przekazanie swoim dzieciom darowizny w postaci mieszkania. W przypadku, gdy umowa przekazania darowizny ma formę aktu notarialnego – podatnik zwolniony jest z obowiązku zgłoszenia jej do Urzędu Skarbowego. Jeśli przekazanie mieszkanie nie odbywa się z udziałem notariusza, wtedy podobnie jak w przypadku darowizny pieniężnej powyżej limitu - konieczne jest powiadomienie Urzędu Skarbowego o fakcie otrzymania nieruchomości, a także każdego innego dobra materialnego, którego wartość przekracza kwotę 9 637 zł.

Skutki niezgłoszenia darowizny
Niezgłoszenie darowizny, której wartość przekroczyła limit kwoty wolnej od podatku niesie ze sobą konsekwencje. Przestaje wtedy obowiązywać przywilej zwolnienia od opłat, a darowizna zostaje opodatkowana na zasadach ogólnych, co będzie wiązało się z zapłatą podatku w wysokości 20 %. Dodatkową konsekwencją może być zastosowanie przez Urząd Skarbowy kary za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego.

Darowizna a PIT
Czy darowiznę należy wykazać w zeznaniach rocznych PIT? Jak się okazuje, nie ma takiej podstawy prawnej a co za tym idzie, nie istnieje taki obowiązek. Osoba obdarowana nie musi więc uwzględniać darowizny z swoim rozliczeniu PIT.