Czym jest pełna księgowość?
Czym jest pełna księgowość?
Wiele osób zadaje sobie pytanie co jest lepsze – uproszczona księgowość czy pełna księgowość. Zarówno w kontekście ciekawości, które z rozwiązań jest lepsze dla mojej firmy ale również w kontekście próby zrozumienia dlaczego ta konkretna forma rozliczania jest obowiązkowa dla mojej firmy mimo swoich rozmiarów.

Ale czym jest księgowość uproszczona?
Mówiąc o księgowości uproszczonej mamy na myśli zbiór podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych, które zostały wymyślone przez władze skarbowe w celu określenia zobowiązań podatkowych u małych przedsiębiorców. Księgowość uproszczona jest ukłonem w stronę małych przedsiębiorców dla których prowadzenie pełno etatowej księgowości jest zwyczajnie nieopłacalne. Rozróżniamy trzy typy księgowości uproszczonej.

  • Ryczałt ewidencjonowany – forma płacenia podatków, która polega na opłacaniu określonej stawki podatku która zależna jest od wysokości przychodów (z pominięciem kosztów). Dobrą stroną ryczałtu ewidencjonowanego jest fakt, że stawki ryczałtowe są zdecydowanie mniejsze niż standardowe stawki podatkowe, jednak podatek płacony jest od tego co sprzedamy. Urzędu nie interesuje czy osiągnęliśmy zysk czy nie.
  • Książka przychodów i rozchodów – Najczęściej wybierana wśród małych przedsiębiorców. Polega ona na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze. Podatki płacimy od ich różnicy. Oznacza to, że mając stratę w danym okresie rozliczeniowym nie płacimy podatków. Podatek ma 3 stopnie – 18,19 i 32 procenty w zależności od poziomu dochodu.
  • Karta podatkowa – Tylko dla nielicznych przedsiębiorców. Co miesiąc płaci się stała kwotę uzależnioną od ilości mieszkańców w miejscu wykonywania działalności.

Pełna księgowość – czym się różni?
Pełna księgowość to bardzo rozbudowane narzędzie analityczne. Jest sformalizowanym systemem ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Poza obliczaniem należnego podatku jest doskonałym narzędziem do kontroli przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.). Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności, po przekroczeni progu 1,2 miliona euro przychodów. Pełna księgowość oparta jest o tzw. księgi rachunkowe, które składają się z:
  • Dziennika,
  • Konta księgi głównej,
  • Konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),
  • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej,
  • Zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
  • Wykaz składników aktywów i pasywów.