Czy Tarcza Antykryzysowa jest przychodem?
tarcza antykryzysowa przychód
Tarcza Antykryzysowa to zbiór różnych instrumentów, z których mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy. Różnego typu rozwiązania mają ich wspierać w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19. Form pomocy jest wiele. Wsparcie opiera się głównie na ulgach, dofinansowaniach i pożyczkach. Towarzyszą temu jednak wątpliwości, związane z księgowaniem. I to właśnie kilka takich kwestii czas tutaj wyjaśnić.

Tarcza Antykryzysowa a przychód - konkretne przypadki
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z 18 maja 2020 roku, podatnicy, którzy dostali pożyczkę w ramach Tarczy Finansowej, nie zaliczają jej do przychodów podatkowych. Oznacza to, że wypłata środków przez Polski Fundusz Rozwoju jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo (może skorzystać z całej kwoty finansowania). W przypadku zwrotu pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tu także mamy do czynienia z neutralnością podatkową. Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia ponadto ewentualne umorzenie pożyczki. Z kolei w przypadku umorzenia pożyczki, otrzymane wsparcie finansowe skutkuje zaliczeniem wartości umorzonych zobowiązań do przychodów - w tym tych z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Tarcza Antykryzysowa: formy pomocy a przychód
W przypadku mikropożyczki nie mówimy o przychodzie, za to wydatki są kosztem uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o subwencję PFR z Tarczy Finansowej, to w dniu otrzymania subwencji nie jest ona przychodem. Przy okazji warto wiedzieć, że wydatki są kosztem uzyskania przychodu, a po 12 miesiącach umorzenie może stanowić przychód. Kolejna kwestia to dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, otrzymywane z Urzędu Pracy. Tu należy pamiętać, że nie jest ono przychodem, jeśli wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku podatników na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, sfinansowanie tych kosztów nie stanowi przychodu podatkowego. W przypadku dofinansowań do działalności gospodarczej od starosty danego powiatu , takie dofinansowanie nie jest przychodem o ile wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu. Natomiast zwolnienie ze składek ZUS ani ne jest przychodem, ani nie jest kosztem uzyskania przychodu. Zwolnienie z ZUS nie jest przychodem dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, jak również dla tych, którzy zatrudniają pracowników (art. 15zx ustawy o Tarczy Antykryzysowej). Warto pamiętać o tym, że zwolnione składki nie mogą być już naszym kosztem uzyskania przychodu, tak jak zazwyczaj. W przypadku właściciela składka zdrowotna (7,75%) nie podlega odliczeniu od zaliczki na podatek. I wreszcie świadczenia postojowe: nie są one przychodem.