Czy alkohol można ująć w kosztach podatkowych?
W zależności od okoliczności istnieje możliwość zaliczenia przez firmę do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na alkohol serwowany podczas spotkania z kontrahentem. W rozmowie między Państwową Agencją Prasową, a Ministerstwem Finansów czytamy:

"Kwalifikacja, czy dany wydatek, w tym wydatek na zakup napojów alkoholowych, jest kosztem uzyskania przychodu w świetle przepisów ustaw o podatkach dochodowych, powinna być dokonywana odrębnie w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny pod kątem okoliczności, w jakich doszło do poniesienia danego wydatku".

Temat ten jest bardzo ciekawy dla osób prowadzących firmy ponieważ Ministerstwo Finansów otwarcie przyznał w interpelacji ogólnej z roku 2013, że:

"Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej".

Mimo wszystko w katalogu wydatków, które według Ministerstwa Finansów można zaliczyć jako kosztu nie znajdziemy alkoholu. Nawet takiego, który można by serwować w czasie spotkań z kontrahentem.

Według Ministerstwa Finansów wymienianie w przepisach podatkowych jako przykładu kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja każdego przypadku powinna być każdorazowo analizowana w kontekście okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków. Cytując komunikat Ministerstwa Finansów:

"Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych etc, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy, jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych".