Błędny PIT - co można zrobić?
Podatnik, który rozliczył się z fiskusem, ale dopiero po złożeniu zeznania zauważył, że pojawił się w nim błąd rachunkowy, może zadbać o korektę PIT. Jak i kiedy można tego dokonać? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Co ważne, prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego przysługuje tylko temu podatnikowi, wobec którego równolegle nie jest prowadzone postępowanie podatkowe. Podobnie wygląda to w przypadku kontroli – jeśli dotyczyłaby ona tej części deklaracji, do której podatnik zamierza wprowadzić poprawki, to w tym przypadku sama kontrola dyskwalifikowałaby możliwość takich działań. Wówczas taka korekta możliwa byłaby dopiero po tym, jak owa kontrola podatkowa zostanie zakończona (albo: kiedy postępowanie podatkowe dobiegnie końca).

W jakich sytuacjach możliwa jest korekta PIT?

Korekta PIT jest możliwa w różnych przypadkach. Na przykład wtedy, kiedy doszło do drobnego błędu rachunkowego. Albo wtedy, kiedy podatnik zapomniał uwzględnić przysługującą mu ulgę. Podobnie: jeśli nie wskazał organizacji pożytku publicznego, na którą chce przeznaczyć swój 1 procent podatku. To błędy z rodzaju tych prostych do wyłapania i skorygowania.

Oprócz tego, warto zaznaczyć, że taka korekta jest możliwa również wtedy, gdy – już po zaakceptowaniu deklaracji w usłudze Twój e-PIT – pracodawca sam złoży korektę PIT-11, co automatycznie przełoży się na zeznanie pracownika. Wówczas wystarczy, że podatnik sam poprawi te kwoty, które wymagają korekty (musi to zrobić samodzielnie, bo wcześniej wygenerowany dokument zawiera informacje z pierwotnego zeznania podatkowego).

Natomiast kolejną grupą błędów, wymagających korekty, są te dotyczące nieprawidłowych danych o przychodach. Jeśli podatnik zorientował się, że nie uwzględnił ich wszystkich (przykładowo: pominął przychody z emerytury, myśląc, że tym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych), to konieczne jest ponowne wypełnienie zeznania podatkowego (już z kompletnymi danymi o wszystkich przychodach) i złożenie go do Urzędu Skarbowego (elektronicznie, pocztą tradycyjną albo dostarczając dokumenty osobiście). Wówczas w części deklaracji, poświęconej celowi złożenia takiego formularza, należy zaznaczyć opcję „korekta zeznania”.

Korekta PIT – jak ją złożyć?

Korektę PIT można złożyć bez wychodzenia z domu – poprzez usługę Twój e-PIT. Dotyczy to formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Co ważne, nie ma tu znaczenia to, czy wcześniej podatnik złożył deklarację właśnie poprzez ten system, czy zrobił to w innej formie (na przykład przynosząc papierowy PIT do Urzędu Skarbowego). Znaczenia nie ma także to, czy podatnik wcześniej tylko zaakceptował PIT, czy może akceptacja nastąpiła automatycznie (nawet bez próby zalogowania się do systemu).

Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, by poprawić błąd w zeznaniu PIT również w inny sposób. Poza wspomnianą usługą Twój e-PIT, do wykorzystania jest także system e-Deklaracje. Natomiast dla osób, które wolą załatwić wszystkie formalności osobiście, możliwe jest naniesienie poprawek na formularz papierowy, a następnie samodzielne dostarczenie go do Urzędu Skarbowego.