Bitcoin
Bitcoin
Nowoczesne technologie coraz bardziej wkraczają także w obszar gospodarki czego przykładem mogą być wirtualne waluty, które w Polsce nie są już dziś niczym nowym. Kryptowaluty cieszą się rosnącym powodzeniem, chociaż kwestia obrotu nimi nadal nie została uregulowana i niesie za sobą wiele pytań m.in. dotyczących tego jak opodatkować transakcje z użyciem wirtualnego pieniądza.

Bitcoin nie jest pojęciem zupełnie nowym, ponieważ funkcjonuje już od kilku lat. Czym jest? To wirtualna waluta. W polskim systemie prawnym status kryptowalut nie został jednoznacznie określony co rodzi pewne wątpliwości przy obrocie nimi. Według Ministerstwa Finansów bitcoin nie jest pieniądzem elektronicznym i nie można go traktować jako prawnego środka płatniczego. Nie spełnia również kryteriów papierów wartościowych. Nie jest stosowany przez instytucje publiczne. Zatem obrót bitcoinami i opodatkowanie transakcji z udziałem bitcoinów wygląda tak jak obrót prawami majątkowymi.

Kryptowaluta a podatek
Obrót wirtualną walutą nie został ujęty w żadne ramy prawne, które regulowałyby system transakcji i rozliczania, a mimo to fiskus praktykuje obowiązek uiszczenia opłaty podatkowej co generuje pewne sprzeczności w interpretacji. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej rozliczają dochody z kryptowalut łącznie z innymi dochodami przez formularz PIT-36. Jeżeli transakcja dokonana została w obcej walucie, należy ją przeliczyć na złoty po średnim kursie NBP w dnia poprzedzającego transakcję. W zależności od wysokości dochodów z kryptowalut, dochody dla osób fizycznych podlegają opodatkowaniu 18% lub 32%. Przy kwocie przychodu ok. 85,5 tysięcy złotych zmienia się próg procentowy. W przypadku osób prowadzących działalność można zastosować opodatkowanie liniowe ze stawką 19%. Wydobycie waluty wiąże się z nakładami finansowymi, dlatego osoby te mogą rozliczyć koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Wady i zalety
Do wydobywania bitcoinów potrzebny jest wyłącznie mobilny sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu i oprogramowanie. Obrót kryptowalutami ma wiele zalet jak i wad. Bitcoinami dokonuje się transakcji bezpośrednio między stronami, bez konieczności korzystania z rachunków bankowych. Transakcje zatem są anonimowe, nie są obciążone żadnymi kosztami dodatkowymi i tak naprawdę nie pozostawiają za sobą śladu. Bitcoin nie jest uzależniony też od sytuacji polityczno-ekonomicznej jakiegokolwiek kraju, ma charakter ogólnoświatowy i generuje bardzo niskie koszty związane z obrotem. Z kolei ryzyko związane z wirtualną walutą polega na tym, że obrót nią nie jest uregulowany i nie podlega nadzorowi instytucji, które mogłyby uchronić przed ewentualnymi nadużyciami czy manipulacjami. W przypadku bitcoinów nie ma mowy o banku centralnym czy innej instytucji kontrolującej.
Komentarze (1)

Cryptiony

Artykuł już trochę nieaktualny, od 2019r. zmieniły się przepisy w kwestii rozliczania podatku od kryptowalut. Obrót na kryptowalutach należy wykazać w PIT-38 sekcja E, a samo rozliczenie może za użytkownika wykonać aplikacja Cryptiony: https://www.cryptiony.com/