Becikowe w 2019 roku
Becikowe 2019
Pojawienie się nowego członka w rodzinie to dla rodziców radość i ogromne przeżycie. Dziecko wiąże się jednak z wysokimi kosztami, które rodzice ponoszą w związku z wychowaniem, edukacją, wyjazdami na ferie czy wakacje. Dlatego każdy rodzaj finansowego wsparcia tj. becikowe, czyli jednorazowy zastrzyk gotówki, dla rodziców bywa bardzo przydatny.

Kto może ubiegać się o becikowe w 2019 roku?
Tzw. becikowe to środki pieniężne w wysokości 1000 złotych wypłacane z okazji urodzenia dziecka. Becikowe wypłacane jest na każde dziecko urodzone w czasie jednego porodu, co oznacza, że w przypadku ciąży bliźniaczej rodzice otrzymają podwójne wsparcie finansowe. Kwota ta jest wolna od podatku dochodowego. Nie każda nowo powiększona rodzina może jednak liczyć na dodatkową sumę pieniędzy. Otrzymanie świadczenia wiąże się z pewnymi obostrzeniami. Becikowe wprowadzone zostało z myślą o najbardziej potrzebujących rodzinach stąd też jednym z warunków są miesięczne dochody.

Komu należy się becikowe?
O becikowe mogą się starać rodzice oraz opiekunowie prawni i faktyczni dziecka, którzy są obywatelami Polski i mieszkają na terytorium RP. O przyznanie świadczenia mogą ubiegać się też cudzoziemcy, którzy mają zgodę na pobyt w Polsce i mieszkają na jej terenie. Ponadto dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 1922 zł. netto. Przepisy wskazują także konieczność przebywania przez matkę pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży jako warunek konieczny do ubiegania się o becikowe. Zapis ten nie dotyczy jednak opiekunów prawnych, faktycznych oraz osób przysposabiających dziecko.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Ws. becikowego należy zgłosić się do urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej. Ważne jest przygotowanie wcześniej kilku niezbędnych dokumentów i zaświadczeń. W pierwszej kolejności nie można zapomnieć o dowodzie osobistym i skróconym odpisie aktu urodzenia dziecka. Do wniosku o becikowe należy dołączyć również zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że kobieta była pod opieką medyczną ze wskazaniem tygodnia ciąży, od którego objęta była opieką. Ponadto potrzebne jest też oświadczenia, że rodzice nie pobierali dotąd becikowego oraz dokument potwierdzający wysokość dochodu w rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?
Na złożenie wniosku rodzice mają sporo czasu, bo aż 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Opiekunowie prawni, faktyczni lub rodzice adopcyjni mają na to również 12 miesięcy, ale od dnia, w którym przejęli opiekę nad nieletnim. Decyzja o przyznaniu lub nie becikowego musi być wydana do 30 dni od momentu złożenia dokumentów. Może się zdarzyć, że wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony, od czego przysługuje prawo do odwołania. Należy je złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w siedzibie organu, który taką decyzję podjął.

Kiedy rodzice otrzymają zapomogę?
Jeżeli wniosek został złożony do 10 dnia miesiąca to becikowe wpłynie do ostatniego dnia tego miesiąca. Do końca następnego miesiąca wpłynie becikowe w momencie, gdy dokumenty były złożone później niż 10-tego dnia miesiąca.