Bankowość internetowa w Polsce
Bankowość internetowa w Polsce
Bankowość internetowa (internet banking) na świecie obecnie coraz częściej zastępuje lub uzupełnia dotychczas stosowane rozwiązania tak zwany bankowości domowej (home banking). Home banking pozwala klientowi banku na dostęp do swojego konta bankowego przy użyciu modemu oraz dedykowanego oprogramowania, które łącząc się modemem bezpośrednio z serwerem banku (nie przez Internet) przesyła dane. Internet banking pozwala robić to samo bez użycia dedykowanego oprogramowania i potrzeby nawiązywania bezpośredniego połączenia z bankiem - dostęp do konta odbywa się poprzez Internet, za pomocą przeglądarki WWW. W Polsce mamy już kilka banków świadczące usługi z zakresu bankowości internetowej. Elektroniczna bankowość w Polsce rozwija się ostatnio bardzo dynamicznie, a na świecie stanowi już standard.

Jako pierwszy bank wirtualny zadebiutował w październiku 1998 roku Powszechny Bank Gospodarczy S.A. (od 1 stycznia 1999 włączony do banku Pekao S.A.). Przez ponad rok nie miał on żadnej konkurencji na rynku. Dopiero w listopadzie 1999 roku usługi internetowe zaoferował kolejny bank – BPH. O szybkość rozwoju tej dziedziny bankowości może świadczyć szybki wzrost ilości banków świadczących tego typu usługi. Już w listopadzie 2000 roku usługi bankowości internetowej świadczył mBank, będący częścią BRE Banku S.A. W kwietniu następnego roku podobne usługi zaoferował Volkswagen Bank Polska S.A., a miesiąc później dołączył Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. z produktem pod nazwą Inteligo.

Oferta e-banków od samego początku wyróżniała się na tle konkurencji znacznie wyższym oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunku oraz zdecydowanie niższymi kosztami opłat, prowizji związanych z prowadzeniem rachunku i wykonywaniem na nich operacjami. W miarę upływu czasu banki wirtualne poszerzały zakres świadczonych usług o nowe produkty coraz bardziej zbliżając się pod tym względem do standardów wyznaczonych przez banki tradycyjne.