17-procentowa stawka PIT od 1 października 2019 r
17-procentowa stawka PIT
Od 1 października 2019 roku wprowadzone zostaną zmiany w podatkach. Próg dochodowy zostanie obniżony z 18 do 17 procent dla wszystkich podatników. Z kolei dla osób pracujących - nastąpi zmniejszenie PIT przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, z nowych rozwiązań może skorzystać nawet ponad 25 milionów Polaków. I mowa tu zarówno o osobach zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, jak i tych prowadzących działalność gospodarczą czy rencistów i emerytów.

Ustawa o niższym PIT 17 proc. - czemu na służyć?
Zgodnie z ustawą, obniżenie stawki PIT z 18 procent do 17 procent, a także (co najmniej dwukrotne) podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, które temu będzie towarzyszyć, ma obniżyć koszty pracy pracowników. Innymi słowy, ma to zmniejszyć tzw. klin podatkowy (czyli różnicę między kwotą, jaką pracownik otrzymuje „na rękę”, a tą, którą firma wydaje na jego zatrudnienie). Niższa, 17-procentowa stawka PIT obejmie dochody do 85 528 złotych rocznie. Z kolei nadwyżka przekraczająca tę kwotę będzie opodatkowana stawką 32 procent (czyli tak, jak dotychczas).

Niższy PIT - jak zmienią się koszty?
Po zmianach koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wyniosą odpowiednio:
- 250 złotych miesięczne (jednoetatowcy) - obecnie to 111,25 złotych,
- 300 złotych miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) - obecnie to 139,06 złotych,
- 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) - obecnie to 1 335,00 zł,
- 3 600 złotych roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) - obecnie to 1 668,72 złotych,
- 4 500 złotych roczne (wieloetatowcy) - obecnie to 2 002,05 złotych,
- 5 400 złotych roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) - obecnie to 2 502,56 złotych.

Kogo dotyczą zmiany?
Niższą stawką PIT (17 procent) zostaną objęci wszyscy podatnicy, rozliczający się według skali podatkowej. Oznacza to zatem, że obniżka będzie dotyczyć przychodów uzyskiwanych przede wszystkim ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (w tym z umowy zlecenia i umowy o dzieło), z emerytury i renty, z działalności gospodarczej osób fizycznych oraz z praw majątkowych. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 października 2019 roku. Wówczas wejdzie bowiem w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Co ważne, te zmiany nie obejmą przedsiębiorców, którzy do rozliczania swoich przychodów wybrali inną formę opodatkowania (może to być podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Jak dokładnie ma to wyglądać przy rozliczeniu?
Przy rozliczaniu podatku za cały 2019 rok, przy dochodach do 85 528 złotych, obowiązywała będzie stawka wynosząca 17,75 procent. Wynika to z proporcjonalnego obliczenia dwóch różnych stawek podatku dochodowego, obowiązujących w 2019 roku, czyli:
- od stycznia do września - 18 procent,
- od października do grudnia - 17 procent.