15% podatek CIT - co to oznacza dla małych przedsiębiorców?
Od początku bieżącego roku (2017) podatek CIT dla małych przedsiębiorców został obniżony z 19 do 15 procent w związku z przyjęciem przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nowe regulacje mówią, że niższa stawka CIT przeznaczona jest dla tak zwanych małych podatników, czyli tych, którzy nie osiągają przychodu ze sprzedaży równowartości w złotych 1,2 miliona euro. Podatek 15 procentowy dotyczyć będzie również podatników, którzy w tym roku rozpoczęli działalność. Nie dotyczy to jednak podatkowe grupy kapitałowe.

Według wstępnych szacunków z nowej obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych skorzysta nawet dziewięćdziesiąt wszystkich podatników CIT. Przekłada się to na około czterysta tysięcy spółek i działalności.

Z nowej regulacji skorzystają podatnicy, którzy odczuwają utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje lub dla których warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewiduje, ze zachowanie większej części dochodu przez małe przedsiębiorstwa wpłynie pozytywnie na ich rozwój oraz zwiększy ich konkurencyjność i umocni pozycję na rynku względem większych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych zagranicznych.

W dłuższej perspektywie nowa stawka podatku CIT przyczyni się do przyśpieszenia tempa rozwoju gospodarczego kraju. Stworzy również sprzyjające warunki do zwiększenia przedsiębiorczości wśród Polaków, zwłaszcza tyczy się to młodych i wykształconych z większych miast.

Warto jednak pamiętać, że tak zwana optymalizacja podatkowa tutaj nie zadziała ponieważ w projekcie przewidziano również przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z obniżonej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy z premedytacją podzielą swoją firmę na kilka mniejszych.

Nowa ustawa o CIT wprowadza również zmiany, które doprecyzowują przepisy w taki sposób by wyeliminować wątpliwości interpelacyjne mogące skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. Zaproponowano między innymi zmianę zasadę ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów w przedsiębiorstwie w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Prognozy mówią, ze ubytek dochodów budżetowych związanych z podatkiem CIT wyniesie około 270 milionów złotych. Powinien on być jednak skompensowany dodatkowymi dochodami wynikającymi z uszczelnienia systemu podatkowego.
Komentarze (1)

Użytkownik

Teraz podatek ma zostać obniżony, co mnie bardzo cieszy :D

_________________
http://ksiegowy.gliwice.pl/co-to-jest-podatek-cit/