09-11-2018

Dodaliśmy pole umożliwiające wprowadzenie opisu zdarzenia gospodarczego, który będzie widoczny w kolumnie 6 PKPIR, więcej informacji w naszym dziale...

19-10-2018

Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie: dodaliśmy możliwość odtworzenia usuniętego dokumentu - każdy usunięty...

12-10-2018

Szanowni użytkownicy, Chcielibyśmy poinformować, że w dniu dzisiejszym 12 października 2018r. od godziny 22.00 do godziny 2.00 będą prowadzone prace...

25-09-2018

Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie: dodaliśmy możliwość dołączenia 2 plików (załączników) do każdego...

19-09-2018

Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie: dodaliśmy funkcję umożliwiającą nadawanie własnych nazw wystawianym...

31-07-2018

W dniu dzisiejszym dodaliśmy funkcję umożliwiającą wyliczanie podatku - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, funkcja jest dostępna na stronie...

01-07-2018

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2018 wchodzi w życie mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment - mechanizm ten umożliwia dokonanie...

29-06-2018

Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie: dodaliśmy możliwość wygenerowania raportu - ewidencja przychodów (ryczałt...

28-06-2018

Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie: dodaliśmy możliwość wygenerowania KPiR - księga przychodów i rozchodów...

20-06-2018

Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w dniu dzisiejszym w naszym serwisie: wprowadziliśmy możliwość umieszczenia na generowanych...