Zakończenie współpracy z Baselinker.com
W dniu 05-12-2022 informowaliśmy (poprzez mailing wysłany do Użytkowników korzystających z API) o zakończeniu współpracy z serwisem Baselinker.com.

Pomimo zakończonej współpracy serwis Baselinker.com nie wyłączył integracji i nadal NIELEGALNIE korzysta z interfejsu API naszego serwisu.

W związku z powyższym informujemy, że wszyscy użytkownicy wystawiający dokumenty w naszym serwisie poprzez API serwisu Baselinker.com robią to nielegalnie.

Wzywamy do niezwłocznego, nie później niż do dnia 15 kwietnia 2023r. zaprzestania wysyłania dokumentów za pośrednictwem API serwisu Baselinker.com.

Niezastosowanie się do niniejszego wezwania i dalsze wystawianie dokumentów za pośrednictwem API serwisu Baselinker.com będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych.