28-10-2020
  • Udostępniona została możliwość generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K (przypominamy, że w październiku za miesiąc wrzesień nadal obowiązuje plik JPK_VAT), przypominamy również, że od października dostępna jest możliwość oznaczania grup towarowych (GTU), procedur oraz dokumentów - parametry te są wymagane w nowych strukturach plików JPK_V7M oraz JPK_V7K, więcej informacji na stronie Pliki JPK_V7;
  • Udostępniona została możliwość eksportu dokumentów (zarówno sprzedażowe oraz kosztowe) zapisanych w naszym serwisie do programów firmy INsert - Subiekt (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Rachmistrz Nexo, Rewizor Nexo), więcej informacji na stronie pomocy.