21-06-2022
Dodaliśmy możliwość pobrania potwierdzenie wysłanej wiadomości wraz z treścią korespondencji w formacie PDF.

Aby pobrać takie potwierdzenie należy wejść na stronę - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/wiadomosci-email - a następnie kliknąć wiadomość, dla której potwierdzenie chcemy pobrać, po wejściu na stronę danej wiadomości należy kliknąć przycisk - Pobierz potwierdzenie PDF.

UWAGA! Funkcja potwierdzenie dla jednej wiadomości wraz z treścią korespondencji została wprowadzona w dniu 20.06.2022 i treści wysłanych wiadomości widoczne w potwierdzeniu są dostępne dopiero od tego dnia.