09-01-2020
Na stronie - https://www.fakturowo.pl/raporty - dodaliśmy dwa nowe raporty, widok kolumn w tych raportach (a także w innych raportach) można dostosować do własnych potrzeb - w tym celu należy kliknąć - Parametry > Zmiana widoku kolumn.
  • Wykaz przychodów (według pozycji)
  • Wykaz kosztów (według pozycji)