02-04-2023
Jeżeli posiadasz więcej niż jedno konto w naszym serwisie to możesz szybko i wygodnie przełączać się pomiędzy kontami, bez konieczności logowania się do każdego z nich. Aby przełączanie pomiędzy kontami było możliwe, konta powinny udzielić sobie wzajemnego dostępu, czyli konto A powinno udzielić dostęp dla konta B, a konto B powinno udzielić dostęp dla konta A. Po wzajemnym udzieleniu dostępu, dostęp do każdego konta będzie możliwy bez konieczności logowania (wpisywania adres email oraz hasła).

Dostęp dla innego konta udziela się na stronie - Ustawienia > Udziel dostęp

Więcej informacji na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/przelaczanie-pomiedzy-kontami