01-12-2022
Od 1 grudnia zmienił się sposób wczytywania danych dodatkowych (np. danych odbiorcy) widocznych na dokumencie.

Wprowadzone zmiany mają na celu przygotowanie naszego serwisu do integracji z Krajowym Systemem e-Faktur KSef, który od 2024 roku będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. System KSEF wymaga przekazywania większego zakresu informacji, np. dane adresowe każdego podmiotu znajdującego się na dokumencie muszą być zapisywane w polach do tego dedykowanych np. nazwa, miasto, ulica, numer, itp..

Więcej informacji na poniższych stronach: