Ważność kont indywidualnych
Nasz program umożliwia administratorowi poprzez panel administracyjny dodawanie do swojego konta użytkowników, zarządzanie ich uprawnieniami oraz zalogowanie się na konto danego użytkownika (panel administracyjny jest dostępny na stronie - Ustawienia > Użytkownicy).

W przypadku kont indywidualnych powiadomienia o wygaśnięciu ważności konta wysyłane są na adres email konta administratora (a nie na adres email konta użytkownika). Administrator ma możliwość przedłużania ważności kont swoich użytkowników poprzez panel administracyjny znajdujący się na stronie - Ustawienia > Użytkownicy (ilość dni przedłużanego abonament dla danego użytkownika jest odejmowana z abonamentu konta administratora). Użytkownik może również samodzielnie przedłużyć ważność swojego konta. Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób przedłużania ważności konta użytkownika indywidualnego przez administratora.