Udzielenie dostępu do konta księgowemu
Istnieje możliwość udzielenia pełnego dostępu do swojego konta księgowemu (lub innemu użytkownikowi). Aby księgowy mógł uzyskać dostęp do naszego konta należy poprzez formularz znajdujący się na stronie - Ustawienia > Zaproś księgowego - wysłać mu zaproszenie. Następnie księgowy musi odebrać zaproszenie i kliknąć znajdujący się w nim link aktywacyjny. Jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane, użytkownik oraz księgowy otrzymają wiadomość z potwierdzeniem. Po zaakceptowaniu zaproszenia księgowy będzie miał pełen dostęp do konta użytkownika, będzie mógł np. samodzielnie pobierać lub wystawiać dokumenty w imieniu użytkownika.

Logowanie księgowego do konta klienta odbywa się poprzez panel administracyjny - opis logowania na stronie - Pomoc > Logowanie poprzez panel administracyjny