Nadawanie różnych statusów/oznaczeń
Nasz serwis oferuje możliwość nadawania różnych statusów/oznaczeń wystawianym dokumentom (zapłacona, częściowo zapłacona, niezapłacona), dzięki temu możliwe jest odpowiednie sortowanie i zachowanie porządku w dokumentach.

Aby nadać status/oznaczenie danemu dokumentowi, należy wejść na stronę - https://www.fakturowo.pl/wszystkie - i postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia - należy kliknąć w miejsce oznaczone czerwoną strzałką i wybrać odpowiedni status dokumentu. Możliwe statusy/oznaczenia to:
  • zapłacona - kolor "zębatki" na liście będzie szary;
  • częściowo zapłacona - kolor "zębatki" na liście będzie pomarańczowy;
  • niezapłacona - kolor "zębatki" na liście będzie czerwony;
Nadawanie różnych statusów/oznaczeń