Stawka ryczałtu w ewidencji przychodów
Wyliczając podatek ryczałtowy za dany miesiąc wpisuję stawkę 8,5% a w strukturze przychodów, w "Ewidencji", przychód pojawia się w rubryce "ryczałt 12,5%". Co robię zle?