Fakturowo.pl yra moderni priemonė verslininkams, kurie vertina laiko ir pinigų taupym±. Paslauga leidľia greitai iąraąyti beveiks visus buhalterinių dokumentų tipus, o registracija ir s±skaitos iąlaikymas servise yra visiąkai nemokamas ir netaikoma čia jokių mokesčių. Programinė įranga yra prieinama ią bet kurios pasaulio vietos (nes ji veikia remiantis interneto narąykle), todėl tai puikus sprendimas verslininkams, kurie nuolat keliauja. Svetainės naudojimas yra labai paprastas ir nereikia jokių instrukcijų, o intuityvus veikimas leidľia iąraąyti dokumentus net ir maľiau patyrusiems vartotojams. Viskas, k± reikia padaryti, tai pasirinkti ią s±raąo i norim± dokument± ir galite nedelsdami pradėti dirbti. Per trump± laik± sukursite nauj± dokument±, taip pat galite jį persiųsti į nurodyt± el. paąto adres± tiesiai ią svetainės. Dokumento kopija iąliks virtualiame archyve, prie kurio jūs turite prieig± 24 valandas per par± ią bet kurios pasaulio vietos Jums nereikia jokios papildomos programinės įrangos, iąskyrus internetinę narąyklę ir prieig± prie tinklo.