Fakturowo.pl е един модерен инструмент за предприемачи, които си ценят спестяване на времето и парите. Сервизът създава възможност за бързо издаване практичкески на всички счетоводни документи, а регистриране и поддържане на акаунта в сервиза е напълно безплатно и не е свързано с каквито и да е плащания. Софтуерът е достъпен от всяко място на земята (тъй като действа въз основа на уеб браузър), следователно той е отлично решение за бизнесмените, които непрекъснато са на път. Ползване на сервиза е много просто и не изисква никаква инструкция, интуититвното обслужване е причина за това, че издаване на документите не представлява проблем дори за по-малко опитни потребители. Достатъчно е да изберете от списъка интересния за Вас документ и веднага можете да започнете работата. След няколко минути ще създадете нов документ, можете също така да го пратите по посочения електронен адрес директно от сервиза. Копие на документа ще остане във виртуалния архив, до който имате достъп 24/7 от всяко място на земята. Не Ви трябва никакъв допълнителен софтуер освен уеб браузър и достъп до мрежата.
Дэбетавая накладная
Запыт (толькі колькасць)
Коригираща сметка
Коригираща фактура (не е свързана със сумата)
Несчетоводни продажби
Обаждане за плащане (с лихва)
Проформа фактура (механизъм за разделно плащане)
Спецификация на продукта (без ДДС)
Спецификация на продукта (само количество)
Спецификация на стоката
Счетоводна бележка
Фактура към договора за мандат (авансово плащане)
Фактура към договора за мандат (еднократна сума)
авансова фактура
авансова фактура ДДС марж
авансова фактура (без ДДС)
авансова фактура (механизъм за разделно плащане)
бланка за поръчка
бланка за поръчка (бруто);
внос на стоки
внос на услуги
внос на услуги (ДДС-ЕС 28б)
вътреобщностна доставка на стоки
вътреобщностното придобиване на стоки
вътрешен бон
вътрешен приходен ордер (ВПО)
вътрешен разходен ордер (ВРО)
вътрешна данъчна фактура
вътрешна фактура
вътрешна фактура
данъчна ЗП фактура
данъчна фактура
данъчна фактура (механизъм за разделно плащане)
данъчна фактура MP
дебитно известие
дневен фискален отчет
известие за начислени лихви
износ на стоки
износ на услуги
износ на услуги (ДДС-ЕС 28б)
коригираща фактура
коригираща фактура за надценка
коригираща фактура (без ДДС)
коригиращо известие
кредитно известие
месечен фискален отчет
обща фактура
общо коригиращо известие
окончателна фактура
окончателна фактура ДДС марж
окончателна фактура (без ДДС)
окончателна фактура (механизъм за разделно плащане)
опростена фактура
повторно издаване на фактури
покана за заплащане
покана за заплащане (с дата на плащане)
предавателна складова разписка
приемна складова разписка
приходен касов ордер (ДДС)
приходен касов ордер (ПКО)
приходен складов документ (ПСД)
проформа фактура
проформа фактура (без ДДС)
разходен касов ордер (РКО)
разходен складов документ
разходен складов документ (РСД — само количеството)
разходен складов документ (без ДДС)
сметка
сметкоплан
търговска оферта
търговска оферта (нето - бруто);
търговска оферта (само количество);
удостоверение за извършена доставка
удостоверение за извършена доставка (само количество)
фактура
фактура без ДДС
фактура за надценка
фактура обратно начисляване
фактура обратно начисляване vat
фактура по касова отчетност
фискален бон