Księgi rachunkowe a przechowywanie
Księgi rachunkowe a przechowywanie

Temat (czas i sposób) prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą określa ustawa o rachunkowości. Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 tejże...

jpk
JPK - co to jest i kogo dotyczy?

JPK - czyli jednolity plik kontrolny został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego i został opisany w art. 193a ordynacji podatkowej.Wprowadzenie...

Leasing na samochód - kiedy się opłaca?
Leasing na samochód - kiedy się opłaca?

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą zastanawia się czy bardziej opłacalną metodą finansowania zakupu nowego samochodu jest kredyt czy leasing? Od niedawna osoby prywatne również...

Czynny żal
Czynny żal - gdzie i kiedy trzeba złożyć?

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i podatnika jest opłacanie podatków w ustawowym terminie oraz składanie w odpowiednim urzędzie skarbowym obowiązkowych deklaracji. Nie wywiązanie się...

VAT kwartalny
VAT kwartalny tylko dla małych podatników od 2017 roku

Od początku bieżącego roku rozliczenia kwartalne podatku VAT możliwe są jedynie dla małych podatników. Zgodnie z artykułem drugim, punkt 25 ustawy o podatku VAT podatnikiem małym jest podatnik...

Zmiana limitu na firmowe płatności gotówkowe

Pierwszego stycznia tego roku weszło w życie nowe prawo mówiące, że płatności firmowe powyżej piętnastu tysięcy złotych mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem firmowego rachunku płatniczego...

Zryczałtowany podatek od dochodu
Zryczałtowany podatek od dochodu

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie...

Stawki podatku PIT
Stawki podatku PIT

Podstawą obliczenia podatku jest przychód po odjęciu od niego kosztów uzyskania oraz po odjęciu od tej różnicy przysługujących ulg i odliczeń – ale wyłącznie takich, które odlicza się...

Stawki podatku VAT
Stawki podatku VAT

Podatek od towarów i usług, potocznie nazywany podatkiem VAT jest daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ jego wartość jest doliczana do każdej transakcji. Podatek...

Podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są: osoby fizyczne, osoby prawne (np. spółka z o.o., spółdzielnia), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. wspólnota...